No time to waste

I jakten på djärva klimatmål är det dags för en banbrytande förändring inom avfallshantering. Bintel erbjuder nyckeln till en automatiserad och optimerad framtid genom agerbara insikter och rekommendationer.
Med Bintel blir ni inte bara bättre – ni blir bäst! Det kommer spara tid, resurser och det viktigaste av allt, vår planet.

Varför Bintel

Bintel har under flera år och tillsammans med flertalet kunder bevisat att det går att minska mängden restavfall genom ett strukturerat och kontinuerligt arbetssätt där agerbara insikter ger positiva effekter inte bara för ekonomin men också för vår miljö.

Agera på insikter

Bintel Insights™ ökar hastigheten i den cirkulära omställningen genom tillgång till agerbara insikter och rekommendationer.

Minska er miljöpåverkan

Genom en ökad utsortering minskas mängden restavfall, då mer material flyttas högre upp i avfallstrappan. Få automatisk, trovärdig och datadriven hållbarhetsrapportering.

Reducera era kostnader

Ett strukturerat och kontinuerligt arbete med ökad utsortering möjliggör en kostnadsreduktion i verksamheten med ökad kundnöjdhet som följd.

Bintel Insights™ är centrum för digital insiktsdriven avfallshantering

Vi vill effektivisera avfallshantering och därigenom öka cirkularitet och förbättra resursutnyttjandet. 

Referenser

Vi samlar på oss insikter, tankar och feedback. Här delar vi med oss av några.

Applikationer

Bintels lösning fungerar i ett stort antal applikationer, ingen utmaning är för stor för oss.

Blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kompetens.

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Allmäna villkor

  1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med registrering till tävlingen kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och företagsnamn att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.
  2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
  3. Ansvarig för tävlingen är: Bintel AB, Lund.
  4. För att delta i tävling måste företaget vara registrerat i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen.
  5. Vinnaren av tävlingen kommer att få en installation av IoT-enheter i sina kärl i två miljörum. Enheterna kommer vara monterade i 12 månader, under denna tid kommer Bintel att göra en analys av rummens dimensionering och en kring dess utsortering. Efter 12 månader plockas enheterna ner av Bintel, om inte annan överenskommelse görs separat.
  6. Vinnaren utses, om ej annat anges, av en jury bestående av Bintels CEO, CTO och CSO. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
  7. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annat företag eller person.
  8. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan tjänst. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Tack för ditt intresse!

Vänligen kontrollera din inkorg för en bekräftelse.

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)