bintel och FTI vill hitta framtidens tömningmodell - kopplar upp 1300 återvinningsbehållare.

 

2021-01-20

Energimyndigheten har gått in med 1,5 miljoner kronor i ett projekt där bintel i samarbete med Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, ska optimera tömning på återvinningsstationer. Installationen av bintels sensorer omfattar cirka 1 300 behållare på över 330 av FTI:s återvinningsstationer runt om i Skåne och södra Halland, utom i storstäderna. Projektet är indelat i tre olika faser över 1,5 år.

Fas 1 är planering och utrullning av bintel LEVEL nivåmätningssensor. Under Fas 2 samlas data in från IoT-sensorerna under sex månader för att användas till nulägesanalys och verksamhetsutveckling. En viktig del inom datadriven avfallshantering innebär att kunna nyttja datan till mer än att enbart styra logistiken. I det här projektet kommer datan användas för att tex avgöra om varje ÅVS har rätt kapacitet för respektive fraktion. Om det i analysen visar sig att en ÅVS inte möter det behov som finns kan en förändring av just den stationens kapacitet innebära att själva ruttplaneringen kan optimeras i sin helhet och därmed minska transportbehovet. Är stationens totala volym tex. för liten i relation till verkligheten kan stationen behöva designas om för att kunna minska transportbehovet till denna station. På så sätt blir hela körturen optimerad baserad på optimal fyllnadsnivå i samtliga behållare.

Till vintern 2021 kommer projektet gå över till FAS 3 som innebär att två av FTIs entreprenörer kommer byta arbetsprocess till behovsstyrd tömning på 333 hämtställen och 1300 containers. De är främst i förorter och på landsbygden där det finns ett optimeringsproblem och en potential att spara energi och minska på utsläpp genom att anpassa tömningarna efter behov.

– Syftet med projektet är att uppnå att på riktigt kunna använda artificiell intelligens och sensordata för att ruttoptimera, säger bintels vd Michael Wictor, i en artikel på Recyclingnet.

Daniel Jacobsson som är teknikansvarig på FTI säger i en kommentar om projektet:

– Att sköta insamlingen på ett hållbart sätt är en av grunderna i vårt uppdrag, och här tror vi att det finns många möjligheter kring digitalisering, bland annat med smartare sensorer, AI och integrerad logistikplanering/optimering. Projektet tillsammans med bintel är ett av de vi bedriver för att utröna vägen framåt och utveckla ett långsiktigt och hållbart insamlingssystem.

Målet med projektet är att ta fram ”best practice” för kontroll, analys och inhämtningar av avfall från återvinningsstationer. Det kan i sin tur bidra till att minska koldioxidutsläpp och reducera tunga avfallsrelaterade transporter.

– Projektet tillsammans med FTI innebär att vi på bintel, tillsammans med experter inom området machine learning, tar ett stort kliv i utvecklingen av vår plattform BRAIN. Med hjälp av smartare algoritmer och modeller kommer vi kunna optimera både själva datainsamlingen och logistikflödena, säger Jennie Orton som är CTO på bintel.

bintel kommer under projektets gång att anlita ett AI-konsultbolag som ska hjälpa till att förbättra den smarta plattformen BRAIN. För att sensorerna ska kommunicera med BRAIN kommer både LoRaWAN och Narrowband–IoT, som går via mobilnätet, att användas.

 

För mer information, vänligen kontaka:

Mårten Persson, Marknads- och Försäljningschef, bintel AB

E-mail: [email protected]

Telefon: 0733-759031