Applikationer

Bygg, Skrot & Metall

Denna applikation blir ofta bortglömd när det gäller digitalisering. Applikationen är svår att adressera om man är fast i det klassiska angreppssättet: Mät och töm vid viss nivå. Detta då avfallet ofta är stort, spretigt och svårmätt - samtidigt som behållarna ofta roteras och skiftar plats. Detta ställer högre krav på systemet än i många andra applikationer. Vi gillar det.

Enkel och smidig tömningsprocess skapar konkurrensfördel

På byggen samt inom återvinning av Skrot & Metall är det inte alltid att den som slänger avfallet, som avropar tömning. Bintel Slider, med magnetfäste, kan vara ett komplement som underlättar tömningsbeställning hos slutkunden.

Relaterade branscher

Bintel är verksam inom en mängd olika branscher.

Ett unikt sätt att engagera slutanvändare i processen för insamling av avfall.

Bintel Insights är centrum för digital datadriven avfallshantering

Vi vill effektivisera avfallshantering och därigenom öka cirkularitet och förbättra resursutnyttjandet. 

Relaterade artiklar

Vi delar med oss av våra erfarenheter och kompetens, läs gärna våra inlägg.

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)