Applikationer

Olja, Fett & Avfettning

Avrop och logistik relaterad till olika produkter, som används i verkstäder, är ofta analog. Så behöver det inte längre vara. Med rätt data kan dessa flöden effektiviseras och automatiseras, så att verkstaden kan ägna sig åt viktigare saker, utan driftstörningar.

Smartare leveranser tack vare nivådata i realtid

Vilka effekter skulle realtidsdata från era olika behållare få för er? Vi sticker ut hakan och säger att med denna data kommer logistiken i din verkstad effektiviseras, dels gällande hantering kring oljeprodukterna, och även gällande returlogistiken av behållare.

Relaterade branscher

Bintel är verksam inom en mängd olika branscher.

Gör det enkelt att optimera upphämtning, öka utsorteringsgrad och analysera förbättringsåtgärder.

Bintel Insights är centrum för digital datadriven avfallshantering

Vi vill effektivisera avfallshantering och därigenom öka cirkularitet och förbättra resursutnyttjandet. 

Relaterade artiklar

Vi delar med oss av våra erfarenheter och kompetens, läs gärna våra inlägg.

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)