Applikationer

Trädgårdskärl

Visserligen följer naturen sitt schema, men det är inte “varannan onsdag kl 16:30” som gäller. Om du har en trädgård så inser du vilka variationer i behov som föreligger när det gäller trädgårdsavfall. Denna variation, kopplat till fasta scheman, innebär utmaningar för alla inblandade i form av tömning av ibland tomma kärl och ibland överfulla, och för tunga, kärl. Detta gör att denna applikation kan ha intressanta uppsidor när det gäller digitalisering.
Smarta trädgårdskärl som skickar signal

Anpassa tömningsfrekvens efter kundens behov

Trädgårdskärl samt hushållsavfall från fritidshus har ofta en liknande utmaning, men med kraftiga variationer: Ibland behöver du fler tömningar än schemat och ibland betydligt färre. Med behovsstyrd tömning kan kunden avropa så många tömningar de behöver.

Relaterade kundcase

Kan tömningen av trädgårdskärl ske i takt med säsongens variation och behov?

Engagera dina användare i insamlingen av avfall. Användaren bestämmer när kärlet ska tömmas genom ett enkelt 'swipe'.

Relaterade branscher

Bintel är verksam inom en mängd olika branscher.

Bintel Insights är centrum för digital datadriven avfallshantering

Vi vill effektivisera avfallshantering och därigenom öka cirkularitet och förbättra resursutnyttjandet. 

Relaterade artiklar

Vi delar med oss av våra erfarenheter och kompetens.

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)