Applikationer

Villakärl

Allt i vårt samhälle är uppbyggt för att passa invånarnas behov och schema. Allt är play och on-demand, men så är det sällan i avfallsbranschen. Digitalisering av villakärl handlar om att möta med varje persons behov, och utifrån detta få färre tömningar och framförallt bättre sortering. Och kanske även ett annat konsumtionsmönster?
Villakärl sänder signal vid behov av tömning med Bintel slider

Dynamisk tömning av kommunalt avfall och villakärl

Bintel Slider används för behovsanpassad tömning, ibland kallat för On Demand tömning. Hos vissa kunder kombineras Slider med en app där slutkunden får välja vilken metod de vill nyttja för att beställa tömning.

Relaterade kundcase

Villakärl med on-demand hämtning fast baserat på schemalagda rutter, varför inte?

Engagera dina användare i insamlingen av avfall och öka kundnöjdheten på samma gång. Användaren bestämmer när kärlet ska tömmas genom ett enkelt ‘swipe’.

Bintel Insights™ är centrum för digital insiktsdriven avfallshantering

Vi vill effektivisera avfallshantering och därigenom öka cirkularitet och förbättra resursutnyttjandet. 

Relaterade artiklar

Vi delar med oss av våra erfarenheter och kompetens.

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Allmäna villkor

  1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med registrering till tävlingen kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och företagsnamn att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.
  2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
  3. Ansvarig för tävlingen är: Bintel AB, Lund.
  4. För att delta i tävling måste företaget vara registrerat i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen.
  5. Vinnaren av tävlingen kommer att få en installation av IoT-enheter i sina kärl i två miljörum. Enheterna kommer vara monterade i 12 månader, under denna tid kommer Bintel att göra en analys av rummens dimensionering och en kring dess utsortering. Efter 12 månader plockas enheterna ner av Bintel, om inte annan överenskommelse görs separat.
  6. Vinnaren utses, om ej annat anges, av en jury bestående av Bintels CEO, CTO och CSO. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
  7. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annat företag eller person.
  8. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan tjänst. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Tack för ditt intresse!

Vänligen kontrollera din inkorg för en bekräftelse.

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)