Blogg

3 olika sätt att använda data inom avfallshantering

Data och informationen som en IoT-enhet ger ett företag, kan och bör användas brett inom hela verksamheten. Beroende på vad syftet med projektet är kan data från en enhet användas på olika sätt.

Data inom avfallshantering

Data och informationen som en IoT-enhet ger ett företag, kan och bör användas brett inom hela verksamheten. Beroende på vad syftet med projektet är kan data från en enhet användas på olika sätt.

Tre anledningar till varför och hur du kan använda data i verksamheten eller i ett pilotprojekt:

Steg 1

Nulägesanalys och optimering av avfallshanteringen

En del av våra kunder är nyfikna på att testa tekniken för att få mer kunskap om hur den kan användas i deras verksamheter. Dessa kunder står, i nuläget, inte i begrepp att ställa om tekniken eller tömma behovsstyrt, utan de vill samla in data och få hjälp att göra analyser. 

Bintel hjälper exempelvis till att svara på följande frågor:

Vad kan vi lära oss om oss själva?

Är vi så bra som vi tror, eller kanske rent av bättre? Eller kanske finns det information i vår data som vi kan använda för att förbättra vår verksamhet? Möjligtvis finns det smartare sätt att arbeta än idag och kanske kan vi blir smartare och effektivare. 

Vad kan vi lära oss om kunden?

Känner ni er kund? Är alla lika, eller sorterar man sämre om man är persontyp A? Vad baseras er kundkategorisering på? Påverkar högtider, utflyttning eller en pandemi hur ni sätter ert schema?

Med data kan ni förstå avfallsflöden och kunder. Förstå hur avfallsgenerering varierar över olika säsonger och år. Hur kunden använder olika avfallstjänster och hur ni skall göra för att få ut så mycket sorterat material som möjligt från de boende.

Med rätt data kan helt nya kundanpassade tjänster skräddarsys mot kundens behov. 

Vad kan vi lära oss om tekniken?

Innan man kan förändra världen behöver man förstå förutsättningarna och reglerna. I uppstartsfaser av digitaliseringprojekt är det viktigt att få en grundläggande förståelse för hur data genereras och hur det används i en organisation. Detaljerna och överkursen kan ni lämna åt Bintel, men vi vill att hela er organisation börjar förstå värdet av data. Vad ger enheterna för information och varför det är värdefull sådan.

Steg 2

Hållbarhet och cirkularitet – Öka källsorteringen och minska restavfallet

En anledning till varför våra kunder väljer att genomgå ett pilotprojekt med oss är de vill nyttja tekniken och lösningarna för att påverka utsorteringen och därmed minska restavfallet. 

Om källsorteringen har utvecklats till det bättre i en fastighet, så ökar mängden förpackning och därmed minskar restavfallet. Restavfall är boven i dramat, och skall bort, detta då den går till energiåtervinning och därmed bryter cirkulariteten.

Hur kan Bintel öka källsorteringen och minska restavfallet? 

Vilka faktorer kan våra kunder uppnå genom att använda Bintels lösningar

 • Datadrivna insikter – Få kunskap om hur källsorteringen faktiskt fungerar, över tid, i fastighet eller återvinningsstation. Intressanta insikter nås ofta då man jämför källsorteringsgraden i en fastighet med andra fastigheter, fastighetsägare, eller kommuner. Hur bra är vi?
 • Datadrivna åtgärder – Optimera återvinningsplatsen, så att behållarna för de olika fraktionerna matchar hyresgästernas faktiska behov. Agera, genom olika insatser, på de fraktioner som avviker från standardbeteende.  Sorteras det ut lite matavfall i ert boende jämfört med andra likvärdiga boenden? Eller är det inte känt?
 • Datadriven utveckling – Har er senaste informationskampanj fått någon effekt? Ofta svårt att veta. Men med data får man opartisk respons i realtid på vilka insatser som ger en faktisk effekt. Och vilka ni borde sluta med. Med data kan ni påverka de boende, till det som verkligen ger resultat – förebyggande av avfall.

Steg 3

Dynamiskt resursutnyttjande genom behovsanpassad tömning

Ett tredje sätt att använda data i avfallshantering är att nyttja den i driften/insamlingen och använda data för att avgöra om ni ska tömma en behållare eller inte. Behovsanpassad tömning innebär att behållare (containers, kärl eller papperskorgar) töms när de är fulla eller behöver tömmas baserat på vad som är det smartaste resursutnyttjandet inom verksamheten.

Resursutnyttjande handlar alltså om hur en verksamhet vill använda och nyttja sina resurser. Inom avfallshantering är resurserna exempelvis lastbilarna och personalens tid och kompetens. Merparten av all avfallshantering är idag statisk och går på ett fast schema med ett förutbestämt intervall, ofta 13, 26, 52, 104 eller 156 tömningar om året. Tömningen utförs oavsett hur fullt det är i kärlet eller vilket behov kunden har. 

Resursutnyttjandet bygger i grund och botten på att strukturera och organisera insamlingen som är bäst för avfallsbolaget avgör när och hur kunden kan få tömt sitt avfall. Eftersom alla kunder inte har samma förutsättningar eller behov gör det att behållarna (containers, kärl eller papperskorgar) många gånger är halvfulla eller överfulla.

Bintels koncept och digitala lösningar bygger på att:

 • Vi ska anpassa vår tjänst och våra lösningar baserat på kundens behov. 
 • När vi utför avfallshanteringen ska verksamheten vara lika eller mer effektiv (resurssnål) än via ett statiskt resursutnyttjande. 
 • Med data, vi får tillgång till, planerar vi tömningen behovsanpassat. Detta gör att källsorteringen och hållbarheten i hela avfallshanteringslösningen påverkas. Samtidigt som vi levererar ett bättre tömningsintervall till kunden, kan vi alltså också bidra till något större och viktigare: Att minska vårt CO2 avtryck.

Vi på Bintel anser att det är hög tid att ta steget och våga förändra den traditionella avfallshanteringen för planetens, verksamheten och era kunders behov. Bintel kan hjälpa er att nyttja er tid och resurser på ett bättre sätt som både är gynnsam för er och miljön. 

Med det säger vi på Bintel ”No time to waste”

Relaterade kundcase

Här hittar du kundcase med liknande ämnen och applikationer som beskrivs i artiklen.

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Allmäna villkor

 1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med registrering till tävlingen kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och företagsnamn att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.
 2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
 3. Ansvarig för tävlingen är: Bintel AB, Lund.
 4. För att delta i tävling måste företaget vara registrerat i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen.
 5. Vinnaren av tävlingen kommer att få en installation av IoT-enheter i sina kärl i två miljörum. Enheterna kommer vara monterade i 12 månader, under denna tid kommer Bintel att göra en analys av rummens dimensionering och en kring dess utsortering. Efter 12 månader plockas enheterna ner av Bintel, om inte annan överenskommelse görs separat.
 6. Vinnaren utses, om ej annat anges, av en jury bestående av Bintels CEO, CTO och CSO. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
 7. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annat företag eller person.
 8. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan tjänst. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Tack för ditt intresse!

Vänligen kontrollera din inkorg för en bekräftelse.

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)