Blogg

3 tips för att effektivt komma igång med datadriven insamling

Vi på Bintel har några av världens största installationer av sensorer för datadriven avfallsinsamling på vårt samvete. Vid upptrampande av ny mark, så går man tyvärr i många fällor och får lära sig den hårda vägen. Här kommer några tips till er som står i begrepp att börja använda data för att bli bättre. Förhoppningsvis hjälper de er att runda de värsta fallgroparna.

Fallgropar

Data och informationen som en IoT-lösning ger ett företag, kan och bör användas brett inom hela verksamheten. Beroende på vad syftet med projektet är kan data från från sensorer och IoT-plattformar användas på olika sätt. Oavsett vilken effekt man eftersträvar så finns det fallgropar och utmaningar, vi hoppas att med dessa enkla tips kunna hjälpa er att flytta er energi från problem vi redan identifierat till att istället lägga energin på att effektivisera och förbättra er verksamhet med hjälp av data.

”Intuitivt tror man att den digitala omställningen av avfallsbranschen handlar om teknik. Men, det intressanta med uppkopplade kärl är ju insikterna de kan ge oss, gällande hur vi kan påverka vårt klimatavtryck. Att börja arbeta med dessa insikter ställer helt andra krav än tekniska, och då finns det andra fallgropar att undvika.”
Jennie Otron, CTO Bintel

De utmaningar som vi upplever i våra större utrullningar är ofta av organisatorisk natur, här kommer några saker som är viktiga att tänka på i era digitaliseringsprojekt:

No 1

Hur kommer vår vardag att förändras?

Involvera tidigt personer, interna och externa, vars vardag kommer påverkas. Känner alla som berörs av projektet, på kort och lång sikt, till vad som händer och i vilket syfte? Vissa delar av organisationer påverkas kanske inte nämnvärt, medans andra kommer ha en helt annan vardag efter implementationen. Involvera era medarbetare, i processen och förankra projektet internt. På detta sätt skapas ett engagemang och risker och möjligheter tydliggörs och kan ageras på.

No 2

Vilka externa intressenter och partners finns det?

På samma sätt som man skall förankra ett förändringsprojekt internt, gäller det att förstå vilka andra intressenter som finns. Personer som ibland, och ibland inte, är direkt inblandade i det operativa arbetet. Genomlys vilka externa intressenter som finns och säkra deras engagemang och delaktighet.

No 3

Vilken erfarenhet har er verksamhet när det gäller förändringsledning?

Att ställa om sin operativa drift från analog och schemalagd till dynamisk och datadriven kan vara en utmaning. En nyttig övning kan vara att göra en inventering av vilka erfarenheter din verksamhet har gällande verksamhetsutveckling. Har ni någon best practice inom omställning av er operativa drift, vad har fungerat och vad har inte gjort det?

Vi på Bintel tror att man i framtiden kommer samla in avfall lite mer dynamiskt, och vill därför samla en grupp där vi tillsammans blir starkare i denna omställning. Kontakta oss så diskuterar vi gärna detta med er, och gör er digitala omställning grym. Tillsammans.

Relaterade kundcase

Här hittar du kundcase med liknande ämnen och applikationer som beskrivs i artiklen.

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Allmäna villkor

  1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med registrering till tävlingen kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och företagsnamn att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.
  2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
  3. Ansvarig för tävlingen är: Bintel AB, Lund.
  4. För att delta i tävling måste företaget vara registrerat i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen.
  5. Vinnaren av tävlingen kommer att få en installation av IoT-enheter i sina kärl i två miljörum. Enheterna kommer vara monterade i 12 månader, under denna tid kommer Bintel att göra en analys av rummens dimensionering och en kring dess utsortering. Efter 12 månader plockas enheterna ner av Bintel, om inte annan överenskommelse görs separat.
  6. Vinnaren utses, om ej annat anges, av en jury bestående av Bintels CEO, CTO och CSO. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
  7. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annat företag eller person.
  8. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan tjänst. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Tack för ditt intresse!

Vänligen kontrollera din inkorg för en bekräftelse.

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)