Blogg

Miljörummet hos psykologen: “Jag mår inte så bra”

Ibland har vi svårt att på ett snabbt och enkelt sätt beskriva hur vi på Bintel arbetar med miljörum. Hur vi hjälper dem att må bättre och fungera bättre tillsammans med människorna omkring dem. Att utvecklas till det miljörum hen vill vara. Vi testar en metafor från psykologins värld.

Inom idrottspsykologin pratar man mycket om awareness, att förstå sig själv och mekanismer runt hur man fungerar. Vad är mina styrkor och svagheter? Utan att känna till dessa är det mycket svårt att sätta fingret på vad man faktiskt skall jobba med. Det är också mycket svårt att utvärdera vilka eventuella framsteg man gör när man sen arbetar med sina egenskaper. Detta textstycke kan beskriva Zlatan eller miljörummet på Bergmansgatan 4-6 i Mölndal.

Så när Miljörummet säger “Jag mår inte bra, jag behöver hjälp”, då ber vi dem utveckla sina tankar och förklara allt i detalj. Så att vi i nästa steg kan samla rätt lag, för att lösa rätt problem, och därmed hjälpa miljörummet bli sitt bästa jag *hmm* rum.

Häng med nu så skall vi berätta om hur Bintel ställer sina diagnoser.

Att hjälpa ett bestånd av miljörum på rätt bana, att få dem att hitta sina hjulspår, sker ofta bäst när man arbetar gränsöverskridande i branschen. När expertis från renhållningsbolag, bostadsbolag och Bintel arbetar tätt tillsammans. För just miljörum kan sjukdomsbilden vara spretig och komplex, och då är samarbete över gränserna extra viktigt.

När vi arbetar med miljörum har vi största fokuset på att reducera restavfall. Detta är ofta den fraktion som är dyrast rent ekonomiskt, och den fraktion som belastar hämtställets CO2-avtryck mest. Lyckas man med denna fraktion, då har man nått långt.

Vår process mot lycka och välstånd kan beskrivas med nedanstående steg

Baslinje (Kartläggningsfas)

Bintel arbetar efter en iterativ process, som likt psykologins processer börjar med awareness eller en kartläggningsfas. Under denna period samlar vi in mätdata från miljörummen och utför ett antal olika analyser. Vi får bland annat klarhet i avfallsmängder, nivåer och tömningsintervaller mm, som sedan jämförs med olika nyckeltal som Bintel arbetat fram tillsammans med avfallsbolag runt om i vårt land.

Analyserna tydliggör vilka förutsättningar man har att sortera och hur väl man sorterar ut olika fraktioner på ett hämtställe. Efter denna baslinjemätning har vi koll på vilka hämtställen som sorterar bra och vilka som behöver akut hjälp, vi ser också vilken fraktion som är i mest akut behov av hjälp och ofta även rotorsakerna till problemen.

Vi är alltså nu medvetna om miljörummets styrkor och svagheter. Vi kan därmed också lära oss av styrkorna och har nu möjlighet att förbättra svagheterna.

Insikter och insatser (interventionsfas och utvärderingsfas)

I utvecklingsstegen i processen, eller psykologins interventionsfas, involveras oftast renhållningsbolagens avfallsstrateger, då de sitter på mycket kunskap från branschen.

Varje insats utförs separat, och efterföljs av en ny mätperiod. På detta sätt isoleras insatsen, och man kan utvärdera vilken effekt den hade. Det som i vår metafor kallas utvärderingsfas.

Stegvis utvecklas nu miljörummet till att sortera bättre, vilket innebär en lägre kostnad för bostadsbolaget och en lägre påverkan på vår miljö.

Med processerna ovan kan man alltså påverka hur man själv fungerar och agerar med sin omvärld. Lika viktigt är dock att få reda på hur världen förändras och hur jag kan förändras med den. Om du är ett miljörum, så ger data dig insikter gällande förändringar i de boendes avfallsgenerering, exempelvis pga att nya hyresgäster med en annan sorteringsvilja flyttat in eller att större megatrender som köpbeteende faktiskt förändras över tid. Du får en chans att agera proaktivt och förändra beteende eller möjligheten att förändras och ligga i synk med trender.

Vi har ställt hundratals avfallsdiagnoser, och hjälpt sorteringsstationer i hela Sverige till bättre mående. Gå inte runt och känn hopplöshet, det finns hjälp att få. Vi vet att bakom en hård fasad av dålig sortering och uppgivenhet, där gömmer det sig ofta en miljöhjälte.

Relaterade kundcase

Här hittar du kundcase med liknande ämnen och applikationer som beskrivs i artiklen.

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Allmäna villkor

  1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med registrering till tävlingen kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och företagsnamn att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.
  2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
  3. Ansvarig för tävlingen är: Bintel AB, Lund.
  4. För att delta i tävling måste företaget vara registrerat i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen.
  5. Vinnaren av tävlingen kommer att få en installation av IoT-enheter i sina kärl i två miljörum. Enheterna kommer vara monterade i 12 månader, under denna tid kommer Bintel att göra en analys av rummens dimensionering och en kring dess utsortering. Efter 12 månader plockas enheterna ner av Bintel, om inte annan överenskommelse görs separat.
  6. Vinnaren utses, om ej annat anges, av en jury bestående av Bintels CEO, CTO och CSO. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
  7. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annat företag eller person.
  8. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan tjänst. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Tack för ditt intresse!

Vänligen kontrollera din inkorg för en bekräftelse.

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)