Blogg

Hur påverkar avfallstaxan sorteringen?

Tack för intressanta diskussioner vid årets andra digitala SUB100-träff, där vi lät två helt olika ämnen förenas i en ny intressant legering: Taxesättning och digitalisering.

Vid denna digitala träff fick privilegiet att lyssna till Jenny Westin på Avfall Sverige och Andreas Svendsen på Mölndals stad. Huvudslutsatsen från Jenny Westins omvärldsbevakning verkar vara att restavfall kommer mångdubblas i kostnad inom de kommande åren. Därför kommer det löna sig mer och mer att hitta och använda metoder för att nå ner i restavfallsmängd. Miljöstyrd taxa är ett sådant verktyg.

“Avfallshanteringen befinner sig i en tid av förändring där skärpt lagstiftning innebär att taxans roll som styrmedel förmodligen också kommer att ändras. Hur taxan kommer att kunna utvecklas som styrmedel tror jag är starkt förknippat med tillgång till digitala lösningar”, säger Jenny Westin.

Från Mölndals stad visades exempel på innovativa vägar att gå gällande taxesättning. Här har man infört en “progressiv restavfallstaxa”, i syfte att utöka sorteringen av matavfall och förpackningar och därmed reducera mängden restavfall från flerfamiljsboenden. Taxan infördes i mars i år, och utvärdering av dess effekter kommer blanda annat göras i Mölndals digitaliseringsprojekt för miljörum.

“Nivåmätningsprojekt, som kopplas till taxesättning i olika delar av landet, ger oss en förståelse för taxans effekt på sorteringen. Detta medför sedan att vi kan hålla skarpare dialoger med våra politiker om styrningens utformning”

”Alla kommuner borde vara intresserad av detta, kan man statistiskt sett visa att låga taxor på brännbart ger mer brännbart så är det extremt värdefullt kunskap”, säger Andreas Svendsen.

Slutligen redovisade Bintel den samlade bilden av SUB100-gruppens miljörum, numera ca 500 miljörum i ett dussintal kommuner. Här påvisades samband mellan nivå av  miljörstyrning på taxan och avfallets sorteringsgrad. Ett exempel på hur data kan användas för att utvärdera de verktyg som branschen erbjuder. 

Vi ser fram emot att ses nästa träff efter sommaren, där vi garanterar nya intressanta presentationer och diskussioner.

Nyfiken och vill veta mer om SUB100?

Relaterade kundcase

Här hittar du kundcase med liknande ämnen och applikationer som beskrivs i artiklen.

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Allmäna villkor

  1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med registrering till tävlingen kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och företagsnamn att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.
  2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
  3. Ansvarig för tävlingen är: Bintel AB, Lund.
  4. För att delta i tävling måste företaget vara registrerat i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen.
  5. Vinnaren av tävlingen kommer att få en installation av IoT-enheter i sina kärl i två miljörum. Enheterna kommer vara monterade i 12 månader, under denna tid kommer Bintel att göra en analys av rummens dimensionering och en kring dess utsortering. Efter 12 månader plockas enheterna ner av Bintel, om inte annan överenskommelse görs separat.
  6. Vinnaren utses, om ej annat anges, av en jury bestående av Bintels CEO, CTO och CSO. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
  7. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annat företag eller person.
  8. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan tjänst. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Tack för ditt intresse!

Vänligen kontrollera din inkorg för en bekräftelse.

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)