Blogg

Nyhet: Behovsstyrd tömning av sopkorgar skapar trygghet

Behovsstyrd tömning av sopkorgar skapar trygghet för boende och bättre arbetsmiljö för de som skall hålla staden ren.

Håll Sverige rent är en ideell obunden stiftelse, som tittar på hur insamling av skräp och avfall ska hanteras för att på bästa sätt minska nedskräpningen i det offentliga rummet. BM System och Bintel arbetar sedan första april aktivt med Sveriges största installation av uppkopplade sopkorgar. Genom insamling av data och ruttoptimering skapas förutsättningar för en bättre insamling av avfall och en minskad mängd nedskräpning.

– ”Med hjälp av sensorer i papperskorgar mäter vi nivån av avfallsmängder och tillsammans med machine learning i Bintels plattform genererar vi insikter med vilka en ruttoptimering kan göras. Vi ser tydliga resultat, i samtliga projekt med uppkopplade kärl i offentlig miljö, att denna lösning bidrar till ökad trygghet och minskad nedskräpning”, säger Michael Wictor, VD på Bintel.

I en rapport publicerad av Håll Sverige rent visar resultaten att människors tillit och förtroende för olika samhällsaktörer kan skadas av nedskräpning som sker i offentlig utomhusmiljö. Det kan i sin tur även påverka vad som känns otryggt i bostadsområdet, närområdet och samhället i stort. Datadriven avfallshantering å
andra sidan motiveras ofta med reducerade transportkostnader. I sanningens namn är detta ofta en mindre del av den totala besparingen i digitaliseringsprojekt. Vi ser att det faktiskt finns andra intressantare effekter i resultaten från det pågående projektet där hittills 435 papperskorgar kopplats upp med Bintels lösning och via BM System ruttoptimering genererar arbetsordrar för de korgar som behövs tömmas innan de genererar nedskräpning.

Resultaten från fas ett i projektet talar sitt tydliga språk:

 • Minskat antalet tömningar av sopkorgarna med ca 27% (töms vid behov samt
  minst var 7e dag för generell tillsyn samt för att undvika miljöproblem såsom
  lukt)
 • I stort sett inga klagomål på överfulla papperskorgar från allmänheten längre
 • Betydligt minskad nedskräpning i anslutning till uppkopplade sopkorgar
 • Betydligt jämnare arbetsbelastning för utföraren dvs lika långa rundor per dag
  mot tidigare väldigt långa måndagar och fredagar

Projektfas två startar i augusti och skall fokusera på optimering för att ytterligare
minska körsträckorna. Vidare skall det baserat på den data kring genererade avfallsmängder som skall analyseras för att ge underlag gällande vilken storlek på
kärl som behövs på olika platser samt om korgarna behöver balanseras om, dvs
minskning/komplettering av korgar på vissa ställen.

 

”- Detta är ytterligare ett steg för våra intelligenta ledningssystem, där vi med hjälp av data från Bintel automatiskt kan generera upp behovsstyrda optimerade turer. Väldigt roligt att redan i ett så här tidigt skede se vilka positiva effekter digitaliseringen medför. Nu fortsätter vi med steg två där vi fokuserar på miljömålen med sikte på reducerad klimatpåverkan och med samma utförandekvalitet” säger Per Bergström, VD på BM System.

För mer information:
Mats Wärme, Affärsutvecklare på BM System
T: 0725-21 55 54
E: [email protected]

Relaterade kundcase

Här hittar du kundcase med liknande ämnen och applikationer som beskrivs i artiklen.

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Allmäna villkor

 1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med registrering till tävlingen kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och företagsnamn att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.
 2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
 3. Ansvarig för tävlingen är: Bintel AB, Lund.
 4. För att delta i tävling måste företaget vara registrerat i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen.
 5. Vinnaren av tävlingen kommer att få en installation av IoT-enheter i sina kärl i två miljörum. Enheterna kommer vara monterade i 12 månader, under denna tid kommer Bintel att göra en analys av rummens dimensionering och en kring dess utsortering. Efter 12 månader plockas enheterna ner av Bintel, om inte annan överenskommelse görs separat.
 6. Vinnaren utses, om ej annat anges, av en jury bestående av Bintels CEO, CTO och CSO. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
 7. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annat företag eller person.
 8. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan tjänst. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Tack för ditt intresse!

Vänligen kontrollera din inkorg för en bekräftelse.

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)