Blogg

Nyhet: Goda resultat efter en månad med effektivare soptömning

Den 25 maj har projektet ”Smarta sopkärl” varit i gång i en månad och redan nu kan man se effekten i form av ett minskat antal tömningar, tack vare de sensorer som kommunicerar när sopkärlen är fulla.

– Vi kunde inte ha önskat oss en bättre start, säger Jennie Orton på Bintel.

I den första fasen kör sopbilen samma runda som tidigare, men om kärlen inte är tillräckligt fulla, utan bedöms klaras till nästa körning, plockas det aktuella miljörummet bort från körlistan och man kör i stället till nästa där fyllnadsgraden är tillräckligt hög. När man är i ett miljörum tömmer man samtliga kärl.

– Det går åt rätt håll. Vi ser ett minskat antal tömningar och har haft väldigt få synpunkter från de kunder som ingår i projektet, konstaterar Per Gunnarsson, projektledare på SSAM.

Från Bintels sida har man varit med ute med bilarna för att få feedback direkt från chaufförerna, något som uppskattats av båda parter. Efter sommaren, när projektet går in i fas 2, ska rutterna optimeras och styras utifrån de data man får in.

– Det finns hur många parametrar som helst att titta på för att optimera systemet, förklarar Jennie Orton.

För att det ska bli bra måste man också ta in chaufförernas erfarenheter, t ex hur mycket en bil hinner köra på en dag. Fyllnadsgraden skiljer sig också mellan de olika veckodagarna och systemet behöver ta hänsyn till båda dessa faktorer så att det inte blir för många tömningar på samma dag. Mycket återstår av projekttiden, men efter den första månaden är alla inblandade överens om att det ser mycket lovande ut.

– Just nu jobbar vi med intrimningar, men trenden är att vi kommer att nå goda
resultat,
säger Jennie Orton.

Relaterade kundcase

Här hittar du kundcase med liknande ämnen och applikationer som beskrivs i artiklen.

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Allmäna villkor

  1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med registrering till tävlingen kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och företagsnamn att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.
  2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
  3. Ansvarig för tävlingen är: Bintel AB, Lund.
  4. För att delta i tävling måste företaget vara registrerat i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen.
  5. Vinnaren av tävlingen kommer att få en installation av IoT-enheter i sina kärl i två miljörum. Enheterna kommer vara monterade i 12 månader, under denna tid kommer Bintel att göra en analys av rummens dimensionering och en kring dess utsortering. Efter 12 månader plockas enheterna ner av Bintel, om inte annan överenskommelse görs separat.
  6. Vinnaren utses, om ej annat anges, av en jury bestående av Bintels CEO, CTO och CSO. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
  7. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annat företag eller person.
  8. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan tjänst. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Tack för ditt intresse!

Vänligen kontrollera din inkorg för en bekräftelse.

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)