Blogg

Öppen data, API och Integrationer

Ni som kund äger er data i Bintels tjänst. Detta innebär att ni äger informationen och kan välja vilka interna och externa intressenter som får ta del av er data. Data kan delas genom olika typer av integrationer. Vilka är aktuella, och när skall det göras?

Integration eller inte integration, det är frågan.

Ni som kund äger er data i Bintels tjänst. Detta innebär att ni äger informationen och kan välja vilka interna och externa intressenter som får ta del av er data. Data kan delas genom olika typer av integrationer. Vilka är aktuella, och när skall det göras? Låt oss dyka lite i detta.

Ni äger er data, och det innebär att ni kan göra följande:

API – hur funkar det?

Genom Bintels öppna tjänst går det att kontinuerligt läsa ut data genom ett API. Det innebär att informationen är fri att läsa ur, men att den behöver integreras in i det system som används.

För att kunna nyttja informationen som finns inuti systemet behöver systemleverantören integrera informationen. På så sätt går det att få tillgång till informationen och nyttja den på ett bra sätt. 

När er systemleverantör bygger integrationen kan de läsa in data från Bintels system på två olika sätt:

  • MQTT flöde
  • REST API

Det mest moderna sättet att bygga en integration på är via ett MQTT flöde och innebär att all förändring som sker i Bintels system, automatiskt läses över i ert system.

Genom att istället arbeta via ett REST API, anropar ert system Bintels system flera gånger om dagen eller per timme med frågor om det finns uppdateringar att ta del av.

Steg 2

Datainsamling – ökad förståelse för data

Ett lätt och enkelt första steg. Bara koppla in enheterna (sensorer) och låt dem göra jobbet. Data samlas in och sparas. Ni behöver inte göra något eller lägga tid på projektet om ni ej vill.

När data samlats in under 3-6 månader finns tillräckligt mycket information och underlag för att våga lita på och dra slutsatser utifrån de trender ni kan se.
Här i första steget handlar det om att lära sig själv och resten av organisationen att förstå och se vilken typ av information som finns tillgänglig. Ni ska lära er förstå vad den här informationen betyder för er och hur den kan nyttjas och användas. Ni kan skapa hypoteser som ni vill fördjupa er i eller undersöka. Dvs via första anblick på datan kan man tycka/fundera ”verkar det inte som….”. Hypotesen kan ni sedan med hjälp av data och analyser fördjupa er i och antingen bekräfta eller dementera.

En hypotes kan vara: Färre läser fysisk tidning idag och antagligen bör tömningsfrekvensen eller kärlstorleken minska på de hämtställen vi mäter. Via fördjupningar i datan och analyser (steg 2) kan ni antingen bekräfta eller dementera den här hypotesen.

När bör du göra en integration?

Projektets syfte är avgörande för om ni bör göra en integration eller ej. Om syftet är att göra en nulägesanalys för att skapa en baslinje, då behöver inte er driftpersonal och medarbetare i fält förändra de system som används för att testa en ny arbetsmetodik, vilket behovsanpassad tömning innebär. Det är först när ni ska agera och anpassa er tömningsprocess och driftorganisation som det är intressant att göra en integration. 

Bintels plattform, Bintel Insight, är byggd för att kunna hjälpa till att analysera och ta beslut baserat på data. När beslutet är taget om att arbeta datadrivet och agera på data i era processer, bör ni integrera informationen i er existerande IT arkitektur, det är då det är dags att göra en integration till Bintel Brain. 

Så, för att ta era första steg i digitaliseringstrappen behöver ni inte genomgå några integrationsprojekt. Först när ni vill låta data styra den operativa driften är det dags att ta dessa steg. Men, det kan vara värt att få en bild av komplexiteten av dessa integrationer, redan när du står på de första trappstegen.

Trevlig resa önskar Bintel!

Relaterade kundcase

Här hittar du kundcase med liknande ämnen och applikationer som beskrivs i artiklen.

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Allmäna villkor

  1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med registrering till tävlingen kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och företagsnamn att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.
  2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
  3. Ansvarig för tävlingen är: Bintel AB, Lund.
  4. För att delta i tävling måste företaget vara registrerat i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen.
  5. Vinnaren av tävlingen kommer att få en installation av IoT-enheter i sina kärl i två miljörum. Enheterna kommer vara monterade i 12 månader, under denna tid kommer Bintel att göra en analys av rummens dimensionering och en kring dess utsortering. Efter 12 månader plockas enheterna ner av Bintel, om inte annan överenskommelse görs separat.
  6. Vinnaren utses, om ej annat anges, av en jury bestående av Bintels CEO, CTO och CSO. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
  7. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annat företag eller person.
  8. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan tjänst. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Tack för ditt intresse!

Vänligen kontrollera din inkorg för en bekräftelse.

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)