Blogg

Tomten belastar inte alla våra miljörum

När man tittar in under huven på ett miljörum, då ser man ganska snart att vi har stora svängningar i avfallsproduktion. Svängningar som beror på årstider och högtider, nyinflyttade grannar och nya köpmönster mm.

Så, det är nog vedertaget i branschen att man måste förstå och arbeta med sina miljörum kontinuerligt för att få en vettig kostnad och miljöbelastning.

En insikt vi på Bintel fått under några av våra projekt är att olika grupper av miljörum verkar fira olika högtider. När tomten har fullt upp med bostäderna, och behållarna för pappersförpackningarna är sprängfulla, då gapar kärlen i skolornas miljörum tomma.

Våra verksamheter har ofta helt andra säsongsvariation än vad bostäder har. Är detta en insikt som ert renhållningsbolag kan utnyttja och är det så att våra abonnemang med veckohämtning året runt är rätt väg att gå?

Bintel mäter i hundratals miljörum runt om i vårt land, och samlar data för att tillsammans med branschen bli lite klokare. Många insikter är självklara när man ser data, trots att de kanske tidigare inte uttalats eller utnyttjats i praktiken. Säsongsberoende belastning är en sådan.

Säsongsberoende belastning

Vi ser ofta stora variationer mellan hur en fastighet belastar sitt miljörum över året. Några peakar som det ofta pratas om, och som vi bekräftar vid datagenomgångar tillsammans med våra kunder är:

 • Julhelgen
 • Påsken
 • Midsommarafton
 • Black friday

 

Djupdykning i dessa högtider, ger sedan individuella variationer i vilken fraktion som påverkas mest under den aktuella perioden.

Well, ovanstående effekt av högtider gäller faktiskt inte överallt.

Skolor och företag

Hur ser säsongsberoendet ut för företag och skolor? 

Företag är en spretig grupp, och kan vid högtider både ha en högre och en lägre avfallsproduktion än bostäder. Att förstå denna grupp, kräver en längre utläggning och mycket data. Låt oss avvakta med denna grupp ett tag och kolla på skolor istället, ett exempel som sticker ut.

När man betraktar en restavfallskurva från en skola, så är den i princip helt inverterad mot en kurva från ett miljörum kopplat till bostäder. Alltså, när ni är hemma med era barn och firar jul och era behållare för pappersförpackningar fylls upp till bristningsgränsen av legokartonger och inslagningspapper, då är situationen den motsatta i skolans miljörum. Samma situation gäller för övriga högtider.

Så med denna datadrivna insikt kan man alltså välja var renhållningbolaget vill rikta sina resurser under nästa jul. Skall ni åka till förskolorna och skolorna, eller kan dessa kanske vänta lite längre på sina tömningar då. Har ni företag som ni vet är kopplade till lågsäsong under högtiderna? Kanske kan tömningen skjutas även för dessa.  

 

Har ni tänkt i dessa banor när ni skapar abonnemang för skolor och företag?

 

Vet ni inte hur era företags belastningsmönster ser ut över året, och kan därmed inte utnyttja detta? Då kanske det är dags att ta reda på det. Om inte för annat, så för julefriden.

Kontakta gärna oss om ni vill få fler insikter gällande datadriven avfallsinsamling.

Från oss alla till alla er, önskar vi er riktigt bra data!

Relaterade kundcase

Här hittar du kundcase med liknande ämnen och applikationer som beskrivs i artiklen.

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Allmäna villkor

 1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med registrering till tävlingen kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och företagsnamn att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.
 2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
 3. Ansvarig för tävlingen är: Bintel AB, Lund.
 4. För att delta i tävling måste företaget vara registrerat i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen.
 5. Vinnaren av tävlingen kommer att få en installation av IoT-enheter i sina kärl i två miljörum. Enheterna kommer vara monterade i 12 månader, under denna tid kommer Bintel att göra en analys av rummens dimensionering och en kring dess utsortering. Efter 12 månader plockas enheterna ner av Bintel, om inte annan överenskommelse görs separat.
 6. Vinnaren utses, om ej annat anges, av en jury bestående av Bintels CEO, CTO och CSO. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
 7. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annat företag eller person.
 8. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan tjänst. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Tack för ditt intresse!

Vänligen kontrollera din inkorg för en bekräftelse.

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)