Blogg

Vad är ert mål gällande restavfall, och hur skall ni nå det?

Alla kommuner i Sverige har sannolikt ett konkret mål gällande att de skall reducera mängden restavfall. Detta fokus är ju glädjande, men mer oroande är osäkerheten kring hur man skall nå sina mål. Höganäs kommun har satt upp det tuffa målet att nå 100 kg restavfall per höganäsare och år per 2024.

Det kommunala bostadsbolaget Höganäshem är på god väg. De använder Bintels datadrivna dimensioneringsprocess och har reducerat sin restavfallsmängd med 40% på 18 månader. Detta samtidigt som de kapar kostnader och höjer kundnöjdheten för sin verksamhet.

”Ganska enkelt att sätta fingret på problemet i miljöhusen, nu när vi kan se avfallssituationen nästan i realtid” säger Anders Nordberg, Bostadschef Höganäshem.

I första delen av projektet uppnådde man följande resultat:
✔ 40% minskad mängd restavall
✔ 40% reducerad kostnad
✔ 50% ökning av kundnöjdhet
✔ 3 ton mindre CO2 påverkan per miljörum
✔ 30% mer insamlad plast
✔ 50% mer insamlade pappersförpackningar

Beslut fattas om att införa datadriven optimering av alla miljörum i Höganäshems miljörumsbestånd.

Vår värld kräver att vi sätter tuffa mål, för allas vår framtid. Vi behöver dock också medel och metoder för att uppnå våra mål. De kommunala verksamheterna har ofta:

  • Tuffa mål gällande att reducera mängden restavfall som befolkningen producerar.
  • Utmaningar i att förstå vilka metoder som fungerar och vad som inte fungerar. 

 

Inom kundsegmentet villahushåll har olika fastighetsnära insamlingssystem varit en nyckel. Inom kundsegmentet flerfamiljsbostäder har dock verktygen i lådan varit trubbigare. 

Det är inom detta segment Bintel tillsammans med branschen utvecklat en ny metod för att förstå vad som genererar restavfall och vilka insatser som ger effekt.

Det kommunala bostadsbolaget Höganäshem, hör talas om Bintel som har visioner och tankar gällande hur man når sina avfallsmål, och i samarbete med renhållningsbolaget NSR testas Bintels förvandlingsprocess.

Relaterade kundcase

Här hittar du kundcase med liknande ämnen och applikationer som beskrivs i artiklen.

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Allmäna villkor

  1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med registrering till tävlingen kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och företagsnamn att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.
  2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
  3. Ansvarig för tävlingen är: Bintel AB, Lund.
  4. För att delta i tävling måste företaget vara registrerat i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen.
  5. Vinnaren av tävlingen kommer att få en installation av IoT-enheter i sina kärl i två miljörum. Enheterna kommer vara monterade i 12 månader, under denna tid kommer Bintel att göra en analys av rummens dimensionering och en kring dess utsortering. Efter 12 månader plockas enheterna ner av Bintel, om inte annan överenskommelse görs separat.
  6. Vinnaren utses, om ej annat anges, av en jury bestående av Bintels CEO, CTO och CSO. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
  7. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annat företag eller person.
  8. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan tjänst. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Tack för ditt intresse!

Vänligen kontrollera din inkorg för en bekräftelse.

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)