Blogg

Vad ska avfallshanteringen i ett miljörum kosta?

Ett nyckeltal vi använder i Bintels projekt tillsammans med fastighetsbolag är avfallskostnad / lägenhet. Ett mål, vi ofta ser, är att hamna på årskostnad för avfallshantering på 1200 kr/lgh eller lägre. Hur ligger ert bostadsbolag till där, och hur säkrar ni att ni har rätt kostnader när insamlingen snart utökas i ert bestånd?
Miljörum med uppkopplad avfallshantering som sänder signal

Förpackningsansvaret

Bintel har ett spännande samarbete med FTI, som idag har ansvaret för insamling av förpackningar i Sverige. Tillsammans har vi kopplat upp tusentals behållare runt om i Sverige. Syftet är att förstå avfallsströmmarna och på så sätt tillsammans med FTI sätta upp bästa möjliga hantering av avfallet, ett best practice för återvinningsstationer.

Det vi på Bintel nu ser med det nya insamlingsansvaret är att marknaden tycks anta att:

  • Vissa av dessa behållare kommer finnas kvar, men i kommunal regi. Ett övertagande som blir smidigare med hjälp av data Bintel samlat in under en längre tid från dessa behållare.
  • Vissa behållare kommer försvinna och ersättas av sopkärl i miljörum eller andra återvinningssystem. I detta område blir data Bintel samlat in ännu mer användbar, data som berättar vilka tillkommande avfallsströmmar man kan förvänta sig i miljörummen. Samtidigt flyttas avfallsströmmarna in till den applikation där Bintel har ett världsledande angreppssätt och system.

Taxasättningen

Vidare ser vi en omställningstrend i taxasättning, där man oftare övergår till miljöstyrd taxa. Detta innebär att fastigheter med sämre utsortering av förpackningar straffas ekonomiskt.

Denna trend följer naturligt den makrobild vi ser, där hållbarhet mer och mer integreras i företag och betraktas som värdeskapande kärnverksamhet. Också en trend som följer den mångfaldigade kostnadsökningen på utsläppsrätter vi sett de senaste åren.

Hur påverkar det mig och min fastighet?

Utan att agera kommer de flesta att ha en dyrare avfallshantering än nödvändigt, och kostnaden kommer öka årligen i samband med den globala klimatomställningen.

I detta skifte ställer sig många bostadsbolag frågan hur man försäkrar sig om att avfallshanteringen kommer fungera och att man får rätt kostnad? Vi ser att nyckeltalet Kostnad / lägenhet varierar kraftigt mellan olika fastighetsbolag. Ofta ser vi höga kostnader som, med rätt insatser, kan bli lägre. Samtidigt som man förbättrar sitt hållbarhetsarbete och minskar sitt CO2 avtryck. 

Det vi upplever på marknaden är en stor osäkerhet kring dimensionering samt hur man kan arbeta för att utöka utsortering och minska restavfallet från sina invånare.

Vi har förståelse för att det kan vara svårt att sätta fingret på vilka insatser som faktiskt ökar utsortering och samtidigt sänker kostnader i sitt fastighetsbestånd. Det vi upplever hos Bintel är att det med data blir mycket tydligare, och insatserna blir mätbara.

Vi på Bintel vet vilken utmaning det kan vara att optimera avfallsflöden, ofta med flera olika aktörer i samma värdekedja. Med data och en samlad bild blir det mycket lättare att optimera miljörummen. Vi berättar gärna hur!

Relaterade kundcase

Här hittar du kundcase med liknande ämnen och applikationer som beskrivs i artiklen.

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Allmäna villkor

  1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med registrering till tävlingen kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och företagsnamn att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.
  2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
  3. Ansvarig för tävlingen är: Bintel AB, Lund.
  4. För att delta i tävling måste företaget vara registrerat i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen.
  5. Vinnaren av tävlingen kommer att få en installation av IoT-enheter i sina kärl i två miljörum. Enheterna kommer vara monterade i 12 månader, under denna tid kommer Bintel att göra en analys av rummens dimensionering och en kring dess utsortering. Efter 12 månader plockas enheterna ner av Bintel, om inte annan överenskommelse görs separat.
  6. Vinnaren utses, om ej annat anges, av en jury bestående av Bintels CEO, CTO och CSO. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
  7. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annat företag eller person.
  8. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan tjänst. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Tack för ditt intresse!

Vänligen kontrollera din inkorg för en bekräftelse.

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)