Sopkorgar i Rinkeby-Kista

Nedanför Kistahöjden ligger ett flertal parker och aktivitetsområden med ett stort genomflöde av människor. Avfallsmängden genererad i området är kraftigt säsongs- och väderstyrd, och det är komplicerat att få ett grepp om hur man säkerställer att tömning av sopkorgar görs i rätt tid. Med Bintels lösning gjordes 85% färre tömningar.

3 tips för att effektivt komma igång med datadriven insamling

Vi på Bintel har några av världens största installationer av sensorer för datadriven avfallsinsamling på vårt samvete. Vid upptrampande av ny mark, så går man tyvärr i många fällor och får lära sig den hårda vägen. Här kommer några tips till er som står i begrepp att börja använda data för att bli bättre. Förhoppningsvis hjälper de er att runda de värsta fallgroparna.

5 steg till att bli en mer datadriven verksamhet

Den väldiga utvecklingen av ny teknik och nya funktioner under de senaste åren, har möjliggjort att både små och medelstora företag kan förvandlas till datadrivna bolag. Allt i syfte att blir effektivare, bättre och miljövänligare.

Gata & Park

Ett barn i en park kastar skräp i en pappserskorg som skickar signal vid tömningsbehov

En ren och hållbar stad i fokus, brukar vara stadens målsättning när det kommer till avfallshantering i offentliga miljöer. Gata och park är komplexare än man tror, med stora svängningar i avfallströmmar och många parametrar att ta hänsyn till vid planering av avfallslogistiken.

Papperskorg

Smart papperskorg i offentlig miljö skickar signal

Är din insamling från papperskorgar tillräckligt smart?
Tillsammans kan vi skapa en datadriven insamling som reducerar insamlingskostnader och nedskräpning i din stad.

Underjords­behållare

Smarta soptunnor i offentlig miljö med underjordsbehållare skickar signal

Denna breda grupp av behållare har en sak gemensamt: data har en enorm inverkan och projekt räknas snabbt hem.
Oavsett om du har mark- eller underjordsbehållare, bottentömmande eller med säck, så är tömningen relaterad till höga kostnader och störande trafik. Något datadrivna insikter kan reducera.

Slottsskogen

Papperskorg i park som sänder signal

För Bintel låter detta som en plats där mycket avfall genereras, och detta med kraftig säsongs- och geografisk variation. En spännande plats att samla data ifrån helt enkelt!

Öppen data, API och Integrationer

Ni som kund äger er data i Bintels tjänst. Detta innebär att ni äger informationen och kan välja vilka interna och externa intressenter som får ta del av er data. Data kan delas genom olika typer av integrationer. Vilka är aktuella, och när skall det göras?