SSAM – Miljörum

I avfallsbranschen pratas det mycket om digitalisering. Diskussionerna berör oftast besparingar, miljöeffekter, transporter och sensorer. Sällan nämns den utmaning som ligger i övergången från analog verksamhet till digital – ett område Bintel upparbetat stor expertis inom och som vi gärna delar med oss av.

FTI

De flesta kan nog relatera till frustrationen av att mötas av en återvinningsstation som inte tömts i
tid, men vad många inte tänker på är att det även kan vara problematiskt med behållare som
töms för tidigt då det bland annat innebär onödiga transporter. Att tömma rätt behållare i rätt tid är
på så vis en utmaning för vår samarbetspartner FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

5 steg till att bli en mer datadriven verksamhet

Den väldiga utvecklingen av ny teknik och nya funktioner under de senaste åren, har möjliggjort att både små och medelstora företag kan förvandlas till datadrivna bolag. Allt i syfte att blir effektivare, bättre och miljövänligare.

Höganäshem

Höganäshem är ett bostadsbolag med utmaningar som säkert känns igen i de flesta kommuner. Höganäshem och de boende upplever inte att miljörummen fungerar tillfredsställande, något som uppmärksammas i Höganäshems utvärderingar. Samtidigt vill bostadsbolaget få en förståelse för vilka insatser som krävs för att höja nivån och vad man kan göra för att påverka avfallsrelaterade kostnader. Vad ger effekt och vad gör det inte?

Privata Återvinnings­företag

Med datadrivna lösningar skapar ni flexibilitet i er organisation och kan erbjuda ett högre värde med större trygghet åt era kunder. Ta steget och låt digitaliseringen forma era tjänster, inte endast magkänslan.

Återvinnings­station

En återvinningsstation som inte inbjuder till sortering har nog alla stött på. Arbete utförs kontinuerligt för att göra denna syn ovanligare och för att insamlingen skall skötas på ett hållbart sätt. Ett arbete som inkluderar, smart data, ML och Bintel.

Container

Få applikationer visa så stor bredd gällande användning. Vi talar inte bara då om stor variationen i tömningseffektivitet, utan även andra utmaningar som stor geografisk spridning mellan behållarna och flöden med roterande behållare.
Oavsett vilken typ av container du har, och hur du använder den, så har Bintel sannolikt tänkt igen hur detta kan digitaliseras och effektiviseras. Om inte, då lär vi oss gärna något nytt, och löser ert problem tillsammans med er.

Öppen data, API och Integrationer

Ni som kund äger er data i Bintels tjänst. Detta innebär att ni äger informationen och kan välja vilka interna och externa intressenter som får ta del av er data. Data kan delas genom olika typer av integrationer. Vilka är aktuella, och när skall det göras?