Branscher

Om man får välja en bransch, vill rädda världen, och göra detta med digitalisering, då är nog valet enkelt. Avfallsbranschen har stor påverkan på miljön och drivs ofta med planetens bästa för ögonen. Samtidigt står branschen inför ett tekniksprång, som kommer lyfta den ur sin trygga analoga rutin och kasta den in i en digital värld full av nya möjligheter. Vi vet att det är läskigt och håller er därför i handen. Hela vägen.

Vad krävs för att digitalisera alla applikationer i branschen?

Bintel har sina rötter i avfallsbranschen, och brinner för att utveckla denna. En mission som vi inser att vi inte kan fullfölja ensamma, vi behöver ha branschen och dess experter vid vår sida. Först när vi krokar arm, kan vi lösa branschens utmaningar. Tillsammans. Det är då vi har spets och djup, inom alla områden.

Branscher

Bintel är verksam inom en mängd olika branscher, alla med sina unika behov men med ett gemensamma krav - de behöver en tillförlitlig och kompetent partner att arbeta strukturerat tillsammans med i den digitala omställning som branschen nu genomgår.

Bintel Insights™ är centrum för digital datadriven avfallshantering

Vi vill effektivisera avfallshantering och därigenom öka cirkularitet och förbättra resursutnyttjandet.