Branscher

Om man får välja en bransch, vill rädda världen, och göra detta med digitalisering, då är nog valet enkelt. Avfallsbranschen har stor påverkan på miljön och drivs ofta med planetens bästa för ögonen. Samtidigt står branschen inför ett tekniksprång, som kommer lyfta den ur sin trygga analoga rutin och kasta den in i en digital värld full av nya möjligheter. Vi vet att det är läskigt och håller er därför i handen. Hela vägen.

Vad krävs för att digitalisera alla applikationer i branschen?

Bintel har sina rötter i avfallsbranschen, och brinner för att utveckla denna. En mission som vi inser att vi inte kan fullfölja ensamma, vi behöver ha branschen och dess experter vid vår sida. Först när vi krokar arm, kan vi lösa branschens utmaningar. Tillsammans. Det är då vi har spets och djup, inom alla områden.

Branscher

Bintel är verksam inom en mängd olika branscher, alla med sina unika behov men med ett gemensamma krav - de behöver en tillförlitlig och kompetent partner att arbeta strukturerat tillsammans med i den digitala omställning som branschen nu genomgår.

Bintel Insights™ är centrum för digital insiktsdriven avfallshantering

Vi vill effektivisera avfallshantering och därigenom öka cirkularitet och förbättra resursutnyttjandet. 

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Allmäna villkor

  1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med registrering till tävlingen kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och företagsnamn att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.
  2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
  3. Ansvarig för tävlingen är: Bintel AB, Lund.
  4. För att delta i tävling måste företaget vara registrerat i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen.
  5. Vinnaren av tävlingen kommer att få en installation av IoT-enheter i sina kärl i två miljörum. Enheterna kommer vara monterade i 12 månader, under denna tid kommer Bintel att göra en analys av rummens dimensionering och en kring dess utsortering. Efter 12 månader plockas enheterna ner av Bintel, om inte annan överenskommelse görs separat.
  6. Vinnaren utses, om ej annat anges, av en jury bestående av Bintels CEO, CTO och CSO. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
  7. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annat företag eller person.
  8. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan tjänst. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Tack för ditt intresse!

Vänligen kontrollera din inkorg för en bekräftelse.

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)