Branscher

Industri

I världen version 2.0, har industrin haft ännu fler loopar. Den revolution som pågår i denna bransch handlar om full automation och robotisering. Har du plats för en analog och föråldrad avfallshantering i er superintelligenta och automatiserade produktion?

Var uppstår avfallet i er produktion?

Även om er produktion kanske ännu inte är 4.0, så finns det fördelar med att förstå och arbeta med sina avfallsströmmar. Genom att förstå avfallets ursprung, kan man agera och förbättras. Digitalisering av er produktion kan ge följande effekter:

Relaterade applikationer

Bintels lösning fungerar i ett stort antal applikationer relaterade till din industri.

Bintel Insights är centrum för digital datadriven avfallshantering

Vi vill effektivisera avfallshantering och därigenom öka cirkularitet och förbättra resursutnyttjandet. 

Relaterade artiklar

Vi delar med oss av våra erfarenheter och kompetens.

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)