Branscher

Kommunal renhållning

Staden eller kommunen, betraktas av många som motorn när det gäller utveckling av avfallsbranschen. En utveckling med miljön i förarsätet, men med ekonomin i passagerarsätet. Båda med stark åsikt om bästa vägen framåt. Kan dina mål inte komma överens?

Varför använda data i verksamheten?

Kommunal verksamhet arbetar kontinuerligt med ekonomiska och miljömässiga besparingar. Ofta är målen högt satta och svåra att nå. Med data från olika delar av verksamheten, ges insikter och underlag till beslut som gör resan lättare. Sömnlös över ert mål gällande 25% mindre restavfall? Lugn, vi kan hjälpa er!

Relaterade kundcase

Kommunal renhållning har sina utmaningar.

Bintel Insights är centrum för digital datadriven avfallshantering

Vi vill effektivisera avfallshantering och därigenom öka cirkularitet och förbättra resursutnyttjandet. 

Ett automatiskt och enkelt sätt att nå miljömässiga och finansiella mål.

Ett unikt sätt att engagera slutanvändare i processen för insamling av avfall.

Relaterade artiklar

Vi delar med oss av våra erfarenheter och kompetens.

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)