Pressrelease

2021-04-29

bintel AB tar in 18,5 msek för att accelerera tillväxten

Skånebaserade SAAS-bolaget Bintel har som ambition att digitalisera avfallshanteringen för att minska miljöpåverkan och reducera kostnader samtidigt som servicen förbättras. Bolaget kombinerar maskininlärning (AI) med den senaste sensor- och dataöverföringstekniken för att optimera insamling, öka transparens och bidra till verksamhetsutveckling som leder till mindre miljöpåverkan. Genom att tillhandahålla smart data och analys kan bolaget hjälpa kunderna i deras kontinuerliga optimeringsarbete. Bintels målsättning är att bygga världens största IoT-nätverk inom avfallshantering. Bolaget har i dagsläget kunder runt om i Norden och har möjlighet att koppla upp alla typer av avfallskärl och behållare, och upplever just nu en mycket stor efterfrågan. 

 

-Det senaste halvåret har vi sett en stor ökning i antal sålda sensorer med tillhörande plattform abonnemang. Det faktum att våra sensorer kan appliceras på alla typer av kärl och att vår mjukvaru portfölj med bintel BRAIN (vår plattform) och våra appar lätt kan integreras till befintliga IT-system gör att vi kan leverera till alla typer av kunder och i alla typer av installationer. Vi ser också att vi kan skapa en hög ROI vilket gör oss till en attraktiv samarbetspartner och nu har vi ekonomiska medel för att agera på detta ännu tydligare och öka vår tillväxttakt säger VD Michael Wictor. 

 

Bintel har det senaste året breddat sig och startat många nya installationer vilket gett ny och mycket spännande data. 

 

-Inte minst ser vi tydliga tecken på att vi kan påverka utsorteringen så att vi får mindre plast i restavfallet och det innebär i slutändan att mindre mängd plast bränns och därmed släpps mindre co2 ut. Vi kan på det sätt hjälpa våra kunder att nå hållbarhetsmål och en nollvision om plast i restavfallet, säger Michael Wictor. Nu tar bolaget in 18,5 msek och där har de existerande ägarna Almi Invest, Philip Abdon och Erik Urnes valt att öka sina investeringar. 

 

-Bintel har en mycket stor kommersiell potential och kommer att bli en viktig del av våra kunders hållbarhetssatsning. Jag ser verkligen fram emot att fortsätta resan när vi nu kan agera mer kraftfullt på de många möjligheter vi ser säger styrelseordförande Erik Urnes. 

 

Bland de nya ägarna syns bl.a. Almi Invest GreenTech, Jens Nilsson (grundare Offerta), Lars Wedenborn (Senior Advisor FAM) samt Gramtec Co-Invest AB genom David Pettersson som även är åkeriägare inom avfallssektorn.

 

-Det är fantastiskt kul att vi lyckats få in så många kompetenta nya ägare i den här rundan. De tillför spetskompetens inom många områden och ger oss tillgång till nätverk som öppnar helt nya möjligheter för oss. Att dessutom Almi GreenTech väljer att satsa på oss bekräftar våra möjligheter att påverka co2-nivåer och på riktigt bli en del av en global hållbar lösning. 

 

Nytillkomna ägare, utöver ovan nämnda, är Karahbjo Invest AB, Nabbabay AB, I Love Lund AB och PMH Affärsutveckling AB. 

 

Fullständig ägarlista nedan.

 

Existerande ägare

Nytillkomna

iTunnan AB

Gramtec Co-Invest AB

Sensefarm AB

Karahbjo Invest AB

Videocent AB

Nabbabay AB

Xpand Business Group AB

I Love Lund AB

White Tree AB

LAWED Invest AB

Överallt Grupp AB

Nyvik Holding AB

Erik Urnes AB

PMH Affärsutveckling AB

Speedbird AB

Almi Invest Green Tech AB

Almi Invest Syd AB

 

Almi Invest AB