No time to waste

Det är hög tid. För att nå tuffa klimatmål måste vår avfallshantering bli mer automatiserad och optimerad. Med Bintel kan ni bli bättre!
Det kommer spara tid, resurser och det viktigaste av allt, vår planet.

Bintel Insights är centrum för digital datadriven avfallshantering

Vi vill effektivisera avfallshantering och därigenom öka cirkularitet och förbättra resursutnyttjandet. 

Applikationer

Bintels lösning fungerar i ett stort antal applikationer, ingen utmaning är för stor för oss.

Blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kompetens.

Branscher

Bintel är verksam inom en mängd olika branscher, alla med sina unika behov men med ett gemensamma krav - de behöver en tillförlitlig och kompetent partner att arbeta strukturerat tillsammans med i den digitala omställning som branschen nu genomgår.

Gör det enkelt att optimera upphämtning, öka utsorteringsgrad och analysera förbättringsåtgärder. Automatiskt enkelt!

Engagera dina användare i insamlingen av avfall. Användaren bestämmer när kärlet ska tömmas genom ett enkelt 'swipe'.