Applikationer

Det verkar ibland som att det finns lika många sätt att hantera avfall som det finns stjärnor på himlen. Inte helt sant, men en utmaning som digitalisering av branschen står inför och som Bintel gärna antar.

Vad krävs för att digitalisera alla applikationer i branschen? 

Vi står ödmjuka inför den utmaning som ligger i att förstå branschens applikationsflora. Komplext både gällande mängden av olika behållarvarianter och deras insamlingsprocesser. Ovanpå detta krävs förståelse för hur integration mellan olika aktörer skall flätas in i den infrastruktur av system och intressenter som existerar och växer fram på marknaden. Stjärnhimlen verkar plötsligt lättare att greppa.

Bintel arbetar kontinuerligt med att förstå nya applikationer, har ni stött på patrull?

Applikationer

Bintels lösning fungerar i ett stort antal applikationer, ingen utmaning är för stor för oss.

Bintel Insights™ är centrum för digital datadriven avfallshantering

Vi vill effektivisera avfallshantering och därigenom öka cirkularitet och förbättra resursutnyttjandet.