Applikationer

Container

Få applikationer visa så stor bredd gällande användning. Vi talar inte bara då om stor variationen i tömningseffektivitet, utan även andra utmaningar som stor geografisk spridning mellan behållarna och flöden med roterande behållare. Oavsett vilken typ av container du har, och hur du använder den, så har Bintel sannolikt tänkt igen hur detta kan digitaliseras och effektiviseras. Om inte, då lär vi oss gärna något nytt, och löser ert problem tillsammans med er.

Effektivare körturer baserat på data

Få exakt kunskap om avfallsmängder, flöden och er kunds faktiska behov. Har ni detta, då har ni kommit långt i er strävan att:

Relaterade kundcase

Går det att arbeta med effektivare resurutnyttjande i stora containerflöden?

Automatisk sensor som gör att tömning av kärl alltid kan ske precis i tid för optimalt utnyttjande av resurser.

Bintel Insights är centrum för digital datadriven avfallshantering

Vi vill effektivisera avfallshantering och därigenom öka cirkularitet och förbättra resursutnyttjandet. 

Relaterade artiklar

Vi delar med oss av våra erfarenheter och kompetens.

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)