Branscher

Fastighets­ägare

Som fastighetsägare kan det vara en utmaning att förstå hur man kan förbättra avfallshanteringen för sina hyresgäster, samt vad man kan göra för att påverka sina avfallsrelaterade kostnader. Vilka insatser ger effekt och var finns möjligheter till besparingar? Man saknar data för att förstå var insatser skall göras och data för att utvärdera insatserna.

Hur kan cirkuläritet och hållbarhet leda till kostnadsbesparing?

Ledstjärnan är att reducera mängden restavfall, då detta är den dyraste fraktionen och även den som bryter cirkulariteten. Så, genom att minska restavfallet sparar ni både pengar och miljö. Äntligen lönar det sig att vara en miljöhjälte!

Relaterade kundcase

Kan du förbättra källsorteringen i din fastighets miljörum?

Bintel Insights är centrum för digital datadriven avfallshantering

Vi vill effektivisera avfallshantering och därigenom öka cirkularitet och förbättra resursutnyttjandet. 

Relaterade artiklar

Vi delar med oss av våra erfarenheter och kompetens.

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)