Branscher

Gata & Park

En ren och hållbar stad i fokus, brukar vara stadens målsättning när det kommer till avfallshantering i offentliga miljöer. Denna branschdel är komplexare än man tror, med stora svängningar i avfallströmmar och många parametrar att ta hänsyn till vid planering av avfallslogistiken.

Kan data minska nedskräpning och sänka kostnader?

Planering av insamling från offentliga miljöer sker ofta efter best practices baserad på bristfällig data. Hur skulle dessa best practice se ut med realtidsdata från alla era insamlingspunkter för avfall? Förmodligen annorlunda. Vi ser att ny teknik ofta möjliggöra många förbättringar.

Relaterade kundcase

Kan staden hantera sina papperskorgar på gata och i park mer effektivt?

Gör det enkelt att optimera upphämtning, öka utsorteringsgrad och analysera förbättringsåtgärder.

Bintel Insights är centrum för digital datadriven avfallshantering

Vi vill effektivisera avfallshantering och därigenom öka cirkularitet och förbättra resursutnyttjandet. 

Relaterade artiklar

Vi delar med oss av våra erfarenheter och kompetens.

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)