Cloudbaserad plattform ger struktur av data - Bintel Brain™

Digitalisering är mer än en sensor i sopkärlet. Bintel Brain™ arbetar i det dolda, i bakgrunden, och omvandlar sensordata, tillsammans med flera andra datapunkter, till smart data. Maskininlärning skapar sedan förutsättningar för verksamheter att börja arbeta datadrivet och effektivt med avfallshantering. Allt med syfte att öka cirkularitet och förbättra resursutnyttjandet.

Fördelar med
Bintel Brain™

Plattform för att möta avfallshanteringens utmaningar, säkra hög driftsäkerhet och bidra till verksamhetsutveckling med ekonomi och miljöpåverkan i fokus.

Gör det enkelt att optimera upphämtning, öka utsorteringsgrad och analysera förbättringsåtgärder. Automatiskt enkelt!

Engagera dina användare i insamlingen av avfall. Användaren bestämmer när kärlet ska tömmas genom ett enkelt ‘swipe’.

Applikationer

Bintels lösning fungerar i ett stort antal applikationer, ingen utmaning är för stor för oss.

Relaterade artiklar

Vi delar med oss av våra erfarenheter och kompetens, läs gärna våra inlägg.