Hur hanterar ni 10 x högre avfalls­kostnader?

Tävla om en gratis installation

Vi på Bintel vet vad data kan göra för avfallshanteringen i ett fastighetsbolag. Vi är också säkra på att när man förstått värdet av data, kommer man vilja investera mer i detta. Därför erbjuder vi nu alla fastighetsbolag möjligheten att tävla om en GRATIS installation med tillhörande analyser, i syfte att:

Stå inte sist kvar på perrongen, ta din chans att förstå vad ni kan göra nu!

Trenden är tydlig, kostnaderna för att sortera dåligt ökar. Taxan för restavfall går hand i hand med kostnaden för utsläppsrätter, som nära på 8-faldigats det senaste decenniet.

Relaterade kundcase

Läs gärna om några av våra kundcase.