Kundcase

FTI

De flesta kan nog relatera till frustrationen av att mötas av en återvinningsstation som inte tömts i tid, men vad många inte tänker på är att det även kan vara problematiskt med behållare som töms för tidigt då det bland annat innebär onödiga transporter. Att tömma rätt behållare i rätt tid är på så vis en utmaning för vår samarbetspartner FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.
Återvinningsstation sänder signal för smart och datadriven tömning

Vad är framtidens tömningsmodell?

-Att sköta insamlingen på ett hållbart sätt är en av grunderna i vårt uppdrag, och här tror vi att det finns många möjligheter kring digitalisering, bland annat med smartare sensorer, AI och integrerad logistikplanering/optimering. Projektet tillsammans med Bintel är en av de insatser vi bedriver för att utröna vägen framåt och utveckla ett långsiktigt och hållbart insamlingssystem, säger Daniel Jacobsson, teknikansvarig på FTI.

I projektet kopplar Bintel med hjälp av sensorer upp 1300 behållare runt om i södra Sverige, med målet att utveckla och införa framtidens tömningsmodell med miljö, ekonomi och kundnöjdhet i fokus – så att rätt behållare kan tömmas i rätt tid. En ”best practice” för kontroll, analys och inhämtningar av avfall från återvinningsstationer.

Är du nyfiken på denna resa tillsammans med FTI, eller har funderingar på hur digitalisering kan vässa din verksamhet?

Bakgrund

FTI har tusentals återvinningsstationer utplacerade i vårt långa land, detta med ambitionen att återvinning ska vara enkel och ge största möjliga miljönytta. Vår kund lägger stora resurser på att få insamlingen att fungera, och därmed inbjuda oss användare att vara miljövänliga och sortera ut våra förpackningar. Exempelvis så städas stationerna nästan en halv miljon gånger per år, och behållarna töms cirka 2 000 000 gånger.

Ändå har vi alla mötts av den där överfulla återvinningsstationen, då man suckar, stänger bagageluckan och åker hem igen med bilen full av förpackningar. 

Så skall det inte behöva vara säger FTI!

Kundens behov

FTI är ett företag som vill framåt och som ständigt ökat insamlingen och överträffat återvinningsmålen. För att utvecklas och bli ännu bättre vill FTI, tillsammans med Bintel, skapa en ”best practice” för kontroll, analys och inhämtningar av avfall från återvinningsstationer. 

På detta sätta kan man fokusera resurserna efter de faktiska behov som de olika återvinningsstationerna har. Där behovet är lågt, kan tömningar ske mer sällan och där behovet är stort tvärt om. På detta sätt används rätt resurser i förhållande till behovet, och nedskräpningen kan minimeras.

Framtidens insamlingsmodell skall alltså tas fram och införas.

Bintels lösning

I projektet har Bintel kopplat upp ca 1300 behållare på över 330 av FTI’s återvinningsstationer runt om i Skåne och Halland. Projektet är indelat i 3 olika faser och ger en bra bild av hur bintel typiskt driver större utrullningar av detta slag.

Fas 1 –  Planering och installationsfas. Här förankras målsättningar och avgränsningar i projektet, installations utförs och datakvalitén säkras.

Fas 2 – Nulägesanalys. Data samlas in från behållarna. Insamlad data kommer ligga till grund för nulägesanalys och verksamhetsutveckling. Exempel på detta kan vara logistikstyrning och kapacitetsanpassning av olika återvinningsstationer. 

Fas 3 – Datadriven tömning. I denna fas kommer insamlingen att skifta över till behovsstyrd tömning baserad maskininlärning. 

Gör det enkelt att optimera upphämtning, öka utsorteringsgrad och analysera förbättringsåtgärder. Automatiskt enkelt!

Bintel Insights är centrum för digital datadriven avfallshantering

Vi vill effektivisera avfallshantering och därigenom öka cirkularitet och förbättra resursutnyttjandet. 

Relaterade kundcase

Här hittar du kundcase med liknande ämnen och applikationer som beskrivs i artiklen.

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Allmäna villkor

  1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med registrering till tävlingen kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och företagsnamn att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.
  2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
  3. Ansvarig för tävlingen är: Bintel AB, Lund.
  4. För att delta i tävling måste företaget vara registrerat i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen.
  5. Vinnaren av tävlingen kommer att få en installation av IoT-enheter i sina kärl i två miljörum. Enheterna kommer vara monterade i 12 månader, under denna tid kommer Bintel att göra en analys av rummens dimensionering och en kring dess utsortering. Efter 12 månader plockas enheterna ner av Bintel, om inte annan överenskommelse görs separat.
  6. Vinnaren utses, om ej annat anges, av en jury bestående av Bintels CEO, CTO och CSO. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
  7. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annat företag eller person.
  8. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan tjänst. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Tack för ditt intresse!

Vänligen kontrollera din inkorg för en bekräftelse.

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)