Kundcase

HFAB tar första stegen mot 50% mindre restavfall

Halmstad, känt för Tylösands breda stränder och Per Gessles låga farthinder. I listan över stadens berömda landmärken kan man nu lägga till Europas kanske trevligaste digitala miljörum, HFABs Miljörum Deluxe på Maratonvägen.

Första stegen mot 50% mindre restavfall

För vad händer egentligen när man går hela vägen? Från en mörk, betonglokal med bristfällig kärluppmärkning, till en upplevelse som är närmare en skogsutflykt än en oönskad tur till miljörummet?

HFAB i Halmstad tog reda på detta och reducerade på kort tid sin restavfallsmängd med 20%. Resultat som ger svarta siffror både i miljörapporter och årsredovisningen.

Vi på Bintel tycker det är extra kul när våra samarbetspartners tar vara på projekten och verkligen testar vad som ger effekt. HFAB är en sådan partner.

Tillsammans kopplade vi upp 2 av HFABs miljörum, och datainsamling från samtliga fraktioner påbörjades. Projektet följer Bintels miljörumsprocess, och efter en inledande baslinjemätning visade HFAB varför de gör anspråk på titeln Hallands bästa bostadsbolag.

”Pilotprojektet gav oss ovärderliga insikter om vilka möjligheter vi har att förbättra förutsättningarna till sortering i våra miljörum, samtidigt som vi minskar våra årliga kostnader rejält.” Säger HFABs Hållbarhetsutvecklare Sofia Frising.

Med dessa insikter i bakfickan så påbörjades förändringsarbetet, miljörummen renoverades och en bokskog i tapetform installerades. När en hyresgäst stiger in i miljörummet så kvittrar en nyinflyttad (artificiell) koltrast välkomnande, och manar till miljövänligt beteende. Alla kärlen byttes ut och tydlig kärlmärkning, på flera språk, sattes upp.

Invigning för de nya miljörummen hölls, där det bjöds på både glass och glada experter från det lokala renhållningsbolaget HEM.

Efter evenemanget gick man in i en ny mätperiod, där effekterna av insatserna loggades digitalt. Resultatet var ganska slående, då man reducerat restavfallet med ca 20%, samtidigt som fraktionerna pappersförpackningar, plastförpackningar, matavfall och returpapper ökat. 

“I ett av våra andra bostadsområden räknar vi med att spara så mycket som en halv miljon kronor om året. Förändringarna som lett fram till den besparingen hade vi inte vågat göra utan Bintels dataanalys som beslutsunderlag.” fortsätter Sofia.

HFAB har satt tuffa miljömål som inkluderar att reducera sitt restavfall med 50% till 2030. Nu har man tagit ett rejält kliv i rätt riktning, och planerar för nästa steg mot ett hållbarare bostadsbolag.

Ni är såklart välkomna ombord, följ med på denna resa!

Bintel Insights™ är centrum för digital insiktsdriven avfallshantering

Vi vill effektivisera avfallshantering och därigenom öka cirkularitet och förbättra resursutnyttjandet. 

Relaterade kundcase

Här hittar du kundcase med liknande ämnen och applikationer som beskrivs i artiklen.

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Allmäna villkor

  1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med registrering till tävlingen kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och företagsnamn att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.
  2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
  3. Ansvarig för tävlingen är: Bintel AB, Lund.
  4. För att delta i tävling måste företaget vara registrerat i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen.
  5. Vinnaren av tävlingen kommer att få en installation av IoT-enheter i sina kärl i två miljörum. Enheterna kommer vara monterade i 12 månader, under denna tid kommer Bintel att göra en analys av rummens dimensionering och en kring dess utsortering. Efter 12 månader plockas enheterna ner av Bintel, om inte annan överenskommelse görs separat.
  6. Vinnaren utses, om ej annat anges, av en jury bestående av Bintels CEO, CTO och CSO. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
  7. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annat företag eller person.
  8. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan tjänst. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Tack för ditt intresse!

Vänligen kontrollera din inkorg för en bekräftelse.

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)