Kundcase

Höganäshem

Höganäshem är ett bostadsbolag med utmaningar som säkert känns igen i de flesta kommuner. Höganäshem och de boende upplever inte att miljörummen fungerar tillfredsställande, något som uppmärksammas i Höganäshems utvärderingar. Samtidigt vill bostadsbolaget få en förståelse för vilka insatser som krävs för att höja nivån och vad man kan göra för att påverka avfallsrelaterade kostnader. Vad ger effekt och vad gör det inte?

Hur fungerar ert miljörum, egentligen?

Genom ett tätt samarbete mellan Bostadsbolag, Renhållningsbolag och Bintel, möttes kundens behov i detta projekt. Miljörummen gick igenom Bintels datadrivna förvandlingsprocess, och med små medel uppnåddes ganska häpnadsväckande resultat.

Vår kund summerar värdet av data fint med nedanstående ord:

”Ganska enkelt att sätta fingret på problemet i miljöhusen, nu när vi kan se avfallssituationen nästan i realtid”

Anders Nordberg, Bostadschef Höganäshem

Vidare kan Bintels data påvisa andra spännande effekter som Bintel gärna delar med sig av. 

  • Vet du vilken effekt ett informationsutskick gällande sorteringstips till hushållen har? 
  • Vill ni kunna jämföra er med andra kommunala fastighetsbolag/aktörer?
  • Vill ni också få tips och idéer på hur ni kan leverera en bättre lösning till era hyresgäster.

Bakgrund

Höganäshem är ett bostadsbolag med ca 1400 lägenheter belägna på vackra Kullahalvön i Skåne. Hos Höganäshem har man ett stort fokus på hållbarhet och nöjda kunder, samtidigt som kostnaderna skall vara rätt. Man har utmaningar med sina miljörum, där både Höganäshem och de boende helt enkelt inte tycker att avfallshanteringen fungerat tillräckligt bra.

Detta återspeglas i Höganäshems utvärderingar, där deras NKI (Nöjd-Kund-Index) för just avfallshanteringen ligger lägre än önskat. Det har funnits en vilja att förbättra detta, men med avsaknad av opartisk data har man varit osäker på hur problemet skulle angripas.

Kundens behov

Höganäshem har tillsammans med Bintel och renhållningsbolaget NSR (Nordvästra Skånes Renhållningsbolag) gått in i detta projekt med ambitionen att:

 

  • Sänka kostnader för avfallshanteringen
  • Reducera nedskräpning i miljörummen
  • Reducera mängden restavfall
  • Höja nöjdheten gällande avfallshantering hos de boende

 

Man vill helt enkelt lyfta avfallshanteringen en nivå för sina hyresgäster, samtidigt som man utreder om kostnaderna kan bli lägre.

Bintels lösning

Projektet har delats in olika faser, där ett strukturerat arbete har skett i tätt samarbete mellan de tre projektmedlemmarna.

Fas 1 – Nulägesanalys

I denna, mer tekniska, fas har Bintel kopplat upp sopkärlen och säkrat kommunikation och sensorfunktioner. Detta för att säkra att datainsamling sker på ett korrekt och tillförlitligt sätt så. 

Fas 2 – Dataanalys

Nu börjar Bintel, tillsammans med projektparterna, studera avfallsflödena i miljörummet, och analysera hur detta matchar miljörummets kapacitet. I denna fas vill vi skapa en baslinje för att i senare skede kunna bedöma olika insatser som görs i rummet. Vidare vill vi identfiera avvikande beteende och var olika förbättringsinsatser bör fokuseras. 

Fas 3 – Implementering av förbättringar

Nu börjar det roliga, där projektet inför datadrivna förbättringar som ofta ger omedelbar effekt. Med en justering av kapacitet och schema uppnås väldigt stora gynnsamma kostnads- och miljöeffekter. Vidare ges insikter om vilka områden som kan förbättras och var man kanske redan är tillräckligt bra.

Data ger projektet många intressanta insikter som vi på Bintel gärna delar med oss av och vidareutvecklar tillsammans med er. 

Kontakta Mårten så berättar han mer.

Gör det enkelt att optimera upphämtning, öka utsorteringsgrad och analysera förbättringsåtgärder. Automatiskt enkelt!

Bintel Insights är centrum för digital datadriven avfallshantering

Vi vill effektivisera avfallshantering och därigenom öka cirkularitet och förbättra resursutnyttjandet. 

Relaterade kundcase

Här hittar du kundcase med liknande ämnen och applikationer som beskrivs i artiklen.

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)