Kundcase

Höganäshem

Höganäshem är ett bostadsbolag med utmaningar som säkert känns igen i de flesta kommuner. Höganäshem och de boende upplever inte att miljörummen fungerar tillfredsställande, något som uppmärksammas i Höganäshems utvärderingar. Samtidigt vill bostadsbolaget, genom digitalisering, få en förståelse för vilka insatser som krävs för att höja nivån och vad man kan göra för att påverka avfallsrelaterade kostnader. Vad ger effekt och vad gör det inte?
Miljörum med uppkopplad avfallshantering som sänder signal

Data och insiktsdriven process

Genom ett tätt samarbete mellan Bostadsbolag, Renhållningsbolag och Bintel, möttes kundens behov i detta projekt. Miljörummen gick igenom Bintels datadrivna förvandlingsprocess, och med små medel uppnåddes ganska häpnadsväckande resultat.

Vår kund summerar värdet av data fint med nedanstående ord:

”Ganska enkelt att sätta fingret på problemet i miljöhusen, nu när vi kan se avfallssituationen nästan i realtid”

Anders Nordberg, Bostadschef Höganäshem

Resultat hittills

✔ 40% minskad mängd restavall

✔ 40% reducerad kostnad 

✔ 50% ökning av kundnöjdhet

✔ 3 ton mindre CO2 påverkan per miljörum

✔ 30% mer insamlad plast

✔ 50% mer insamlade pappersförpackningar

Vidare kan Bintels data påvisa andra spännande effekter som Bintel gärna delar med sig av. 

 • Vet du vilken effekt ett informationsutskick gällande sorteringstips till hushållen har? 
 • Vill ni kunna jämföra er med andra kommunala fastighetsbolag/aktörer?
 • Vill ni också få tips och idéer på hur ni kan leverera en bättre lösning till era hyresgäster.

Bakgrund

Höganäshem är ett bostadsbolag med ca 1400 lägenheter belägna på vackra Kullahalvön i Skåne. Hos Höganäshem har man ett stort fokus på hållbarhet och nöjda kunder, samtidigt som kostnaderna skall vara rätt. Man har utmaningar med sina miljörum, där både Höganäshem och de boende helt enkelt inte tycker att avfallshanteringen fungerat tillräckligt bra.

Detta återspeglas i Höganäshems utvärderingar, där deras NKI (Nöjd-Kund-Index) för just avfallshanteringen ligger lägre än önskat. Det har funnits en vilja att förbättra detta, men med avsaknad av opartisk data har man varit osäker på hur problemet skulle angripas.

Kundens behov

Höganäshem har tillsammans med Bintel och renhållningsbolaget NSR (Nordvästra Skånes Renhållningsbolag) gått in i detta miljörumsprojekt med ambitionen att:

 • Sänka kostnader för avfallshanteringen
 • Reducera nedskräpning i miljörummen
 • Reducera mängden restavfall
 • Höja nöjdheten gällande avfallshantering hos de boende

Man vill helt enkelt genom digitalisering lyfta avfallshanteringen en nivå för sina hyresgäster, samtidigt som man konstaterat att kostnaderna blir lägre.

Bintels lösning

Projektet har delats in olika faser, där ett strukturerat arbete har skett i tätt samarbete mellan de tre projektmedlemmarna.

Fas 1 – Nulägesanalys

I denna, mer tekniska, fas har Bintel kopplat upp sopkärlen.

Fas 2 – Dataanalys

Nu börjar Bintel, tillsammans med projektparterna, studera avfallsflödena i miljörummet, och analysera hur detta matchar miljörummets kapacitet. I denna fas vill vi skapa en baslinje för att i senare skede kunna bedöma olika insatser som görs i rummet. Vidare vill vi identifiera avvikande beteende och var olika förbättringsinsatser bör fokuseras. 

Fas 3 – Implementering av förbättringar

Nu börjar det roliga, där projektet inför datadrivna förbättringar som ofta ger omedelbar effekt. Med en justering av kapacitet och schema uppnås väldigt stora gynnsamma kostnads- och miljöeffekter. Vidare ges insikter om vilka områden som kan förbättras och var man kanske redan är tillräckligt bra.

Data ger projektet många intressanta insikter som vi på Bintel gärna delar med oss av och vidareutvecklar tillsammans med er. 

Bintel Insights™ är centrum för digital insiktsdriven avfallshantering

Vi vill effektivisera avfallshantering och därigenom öka cirkularitet och förbättra resursutnyttjandet. 

Relaterade kundcase

Här hittar du kundcase med liknande ämnen och applikationer som beskrivs i artiklen.

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Allmäna villkor

 1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med registrering till tävlingen kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och företagsnamn att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.
 2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
 3. Ansvarig för tävlingen är: Bintel AB, Lund.
 4. För att delta i tävling måste företaget vara registrerat i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen.
 5. Vinnaren av tävlingen kommer att få en installation av IoT-enheter i sina kärl i två miljörum. Enheterna kommer vara monterade i 12 månader, under denna tid kommer Bintel att göra en analys av rummens dimensionering och en kring dess utsortering. Efter 12 månader plockas enheterna ner av Bintel, om inte annan överenskommelse görs separat.
 6. Vinnaren utses, om ej annat anges, av en jury bestående av Bintels CEO, CTO och CSO. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
 7. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annat företag eller person.
 8. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan tjänst. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Tack för ditt intresse!

Vänligen kontrollera din inkorg för en bekräftelse.

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)