Kundcase

Längs med strandpromenaden

En av de vanligaste applikationerna att övervaka, och samla in data ifrån, är underjordsbehållare. Tömning av dessa är dyrt och det upplevs ofta som störande för de boende och besökande i det aktuella området. Helt enkelt en tömning man vill göra så sällan som bara möjligt.

Betalar er stad för rätt tjänst?

Längs stadens strandpromenad finns ett antal underjordsbehållare. Då man inte har någon data gällande hur fulla dessa behållare är, är det svårt att bedöma värdet av den tömningstjänst man köper in från extern part.

I detta projekt har Bintel med hjälp av en nulägesanalys belyst en kraftig besparingspotential för denna applikation. Detaljer från projektet delar vi gärna med oss av, kontakta oss för mer information.

Bakgrund

Längs strandpromenaden passeras flera av stadens populäraste samlingspunkter, denna sträcka är utrustad med ett antal underjordsbehållare för restavfall. Behållarna har outsourcad insamling och har antagits ha stark säsongsbetonad användning. 

Insamlingen sker schemalagt, med tätare intervall under månaderna med förväntat högre belastning. Tidigare har man inte haft någon data gällande hur fulla behållarna är, och värdet av tjänsten man betalar för är därför svårbedömt.

Kundens behov

Kunden vill i detta projekt göra en nulägesanalys, och förstå kapacitet och avfallsflöden i dessa underjordsbehållare. Med denna data och nyvunna insikter vill kunden:

  • Få underlag för att kunna handla upp rätt tjänst
  • Reducera tung trafik längs turiststråken
  • Reducera nedskräpning kopplad till överfulla behållare
 

Bintels lösning

I denna typ av analys är det viktigt att samla data under en längre period, detta så att man får tillräcklig mängd data från både hög- och lågsäsong. Därför har Bintel under ett års tid mätt nivån i behållarna längs strandpromenaden. Ur denna data har aktuellt tömningsschema utvärderats. Detta för att belysa värdet av datarelaterade insikter, samt för att ge kunden det underlag som behövs för att effektivt kunna handla upp den aktuella tjänsten.

Resultat/Måluppfyllelse

För de aktuella behållarna är tömningsintervallen alldeles för korta, detta gäller både för låg och högsäsong.

Utan risk för överfyllnad kan dessa behållare tömmas hälften så ofta. Dessa insamlingsflöden är även väldigt väl anpassade till behovsstyrd tömning, då själva tömningsförloppet är väldigt tidskrävande. Så besparingen kommer vara omedelbar i denna typ av applikation.

För detaljer kring projektet, eller frågor kring hur ni kan få utfört samma nulägesanalys, kontakta oss.

Gör det enkelt att optimera upphämtning, öka utsorteringsgrad och analysera förbättringsåtgärder. Automatiskt enkelt!

Relaterade kundcase

Här hittar du kundcase med liknande ämnen och applikationer som beskrivs i artiklen.

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)