Kundcase

NSR Trädgårdsavfall

Att behovsstyra tömning av villakärl väcker många känslor. Transporter, tömningsmetod och effektivitet diskuteras. Samtidigt är hela världen formad efter människans behov, TV-tablåer är historia och allt i livet är “play”. Var står då avfallstransporterna i denna storm?

Hur tömmer man trädgårdsavfall på bästa sätt?

Att behovsstyra tömning av villakärl väcker många känslor. Transporter, tömningsmetod och effektivitet diskuteras. Samtidigt är hela världen formad efter människans behov, TV-tablåer är historia och allt i livet är “play”.

Var står då avfallstransporterna i denna storm? 

Är dagens erbjudande det som hushållen vill ha, eller finns det en bättre och mer värdefull tjänst att erbjuda?

Vill du diskutera beteendemönster vi ser från våra data?

Bakgrund

Villakärl är förknippade med tätt placerade behållare, med extremt låga tömningskostnader. Den applikation som sannolikt kan betraktas som den allra största utmaningen att adressera med datadriven insamling, iaf ur ett ekonomiskt perspektiv. 

I detta projekt vill vår kund förstå hur man kan angripa avfallsfraktionen trädgårdsavfall, som är förknippad med enorma behovssvängningar, och samtidigt kopplad till extremt billiga tömningar. Vilken tömningsprincip är fördelaktigast?

Kundens behov

NSR vill utvärdera om dagens schemabaserade lösningar är det bästa alternativet för insamling av trädgårdsavfall. Olika aspekter såsom antal tömningar, körsträckor och kundnöjdhet är i fokus.

Projektet 

Projektet har delats in i olika testfaser, där flera olika insamlingsprinciper har analyserats.

  • Schemalagt, varannan vecka

Detta är baslinjen för projektet, och det som används för att jämföra de övriga tömningsprinciperna mot. Alla behållare har tömts varannan vecka.

  • On demand 

I denna fas har full frihet givits till slutkunden, med obegränsat antal tömningsbeställningar. Beställning har skett med Bintels sliderlösning, där upphämtning sker inom 48h. 

  • Slot-tömning Lågsäsongsperiod

Under denna period har NSR normalt ingen insamling av trädgårdsavfall, projektfasen hade som syfte att kartlägga huruvida det ändå fanns ett behov under denna period. Beställning med slider, där insamling sker en dag i veckan.

  • Slot tömning – Högsäsong

Projektet gick över i huvudsäsong, med samma slot-tömningsprincip, där kunden fick tömningsmöjlighet en gång per vecka. Beställning sker med Bintels sliderlösning.

Resultat

Summering av läget har gjorts baserat på antal tömningar, där följande slutsatser kan dras.

Lågsäsonsbehovet är bara 25% av normalsäsongsbehovet. Insamling under denna period är svårt att motivera, iaf med dagens schema och statiska affärsmodell mot slutkund.

Jämförelse mellan 48h ondemand och 1-veckas slottömning visar att tömningsantalet är snarlika. Båda har en reduktion i tömningar mellan 40-50% under testperioderna, jämfört med den schemabaserade baslinjen.

Så vilka vägar finns om man med säkerhet vill skapa en besparing, med databaserad insamling från Trädgårdsavfall?

Den säkraste vägen är då Slot-tömning, med samma intervall som ni har i er kommun idag. Besparingar nås sannolikt tidigare, om man har en begränsning i antalet tömningar som ingår i det aktuella abonnemanget.

Det som kanske är mest intressant med projektet är att ifrågasätta om dagens abonnemang är det som kunden vill ha? Vår data visar intressanta beteenden som vi gärna delar med er.

För fler detaljer kring projektet, eller diskussion kring hur behovsstyrning skulle kunna funka för er, kontakta gärna oss.

Vill ni också slippa tömma halvfulla sopkärl? Upplev ett unikt sätt att engagera slutanvändare i processen för insamling av avfall.

Bintel Insights är centrum för digital datadriven avfallshantering

Vi vill effektivisera avfallshantering och därigenom öka cirkularitet och förbättra resursutnyttjandet. 

Relaterade kundcase

Här hittar du kundcase med liknande ämnen och applikationer som beskrivs i artiklen.

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)