Kundcase

Slottsskogen

För Bintel låter detta som en plats där mycket avfall genereras, och detta med kraftig säsongs- och geografisk variation. En spännande plats att samla data ifrån helt enkelt!
Papperskorg i park som sänder signal

Gammal är äldst, och visast

Göteborgs stad beskriver Slottsskogen som en av stadens största, äldsta och mest populära parker. Ett område med stora gräsytor för picknick och många promenadvägar för motion. Den öppna mötesplatsen för gammal som ung, gratis för besök året om.

För Bintel låter detta som en plats där mycket avfall genereras, och detta med kraftig säsongs- och geografisk variation. En spännande plats att samla data ifrån helt enkelt!

– En sensor håller i fem år, säger Stefan Risedahl, planeringsledare på trafikkontoret.

Stefan Risedahl, planeringsledare gata spår på trafikkontoret i Göteborg

Följ vårt projekt med Göteborgs stad, där vi tillsammans skapar en mer hållbar stad, både ekonomiskt och miljömässigt.

Bakgrund

I Göteborg tömmer man papperskorgar flera dagar i veckan. Ändå upplever man överfulla behållare på många platser, överfyllnad ofta kopplade till väderlek och geografi. Utmaningen för en planeringsledning är att tömma alla papperskorgar lagom ofta, året runt. Inget lätt jobb utan data.

Kundens behov

Kunden vill tömma behållarna i rätt tid. Inte för ofta, då det såklart driver onödiga kostnader. Inte heller för sällan då det är förknippat med nedskräpning och höga kostnader kopplade till detta. Extra tyngd ligger på att undvika överfulla behållare, då det är kopplat till så många negativa konsekvenser, ekonomiska och miljömässiga.

Göteborg har hanterat detta genom att hellre tömma papperskorgar onödigt ofta, eftersom man har svårt att veta om de är fulla eller inte. Man saknar helt enkelt objektiv data.

Nu vill man göra sophanteringen billigare, smartare och enklare. Och då krokar man arm med Bintel, och Sensapp, som är Bintels återförsäljare i området.

Bintels lösning

Denna typ av applikationer är som klippt och skuren för Bintels drifts-app, Bintel Go. Där kan man, i en kartmeny, följa papperskorgarnas status i realtid. Olika färgkodningar tydliggör vilka papperskorgar som behöver lite extra uppmärksamhet, och när detta bäst bör ske.

På detta sätt kan tömning av behållarna behovsstyras, så att det alltid finns plats för göteborgarnas picknicksopor. I behållarna, inte brevid.

Är du nyfiken på om ni tömmer era papperskorgar i rätt tid, eller om detta kan göras annorlunda? 

Nivåmätning, ett första steg mot datadriven insamling med syfte att nå era miljömässiga och finansiella mål.

Bintel Insights™ är centrum för digital insiktsdriven avfallshantering

Vi vill effektivisera avfallshantering och därigenom öka cirkularitet och förbättra resursutnyttjandet. 

Relaterade kundcase

Här hittar du kundcase med liknande ämnen och applikationer som beskrivs i artiklen.

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Allmäna villkor

  1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med registrering till tävlingen kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och företagsnamn att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.
  2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
  3. Ansvarig för tävlingen är: Bintel AB, Lund.
  4. För att delta i tävling måste företaget vara registrerat i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen.
  5. Vinnaren av tävlingen kommer att få en installation av IoT-enheter i sina kärl i två miljörum. Enheterna kommer vara monterade i 12 månader, under denna tid kommer Bintel att göra en analys av rummens dimensionering och en kring dess utsortering. Efter 12 månader plockas enheterna ner av Bintel, om inte annan överenskommelse görs separat.
  6. Vinnaren utses, om ej annat anges, av en jury bestående av Bintels CEO, CTO och CSO. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
  7. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annat företag eller person.
  8. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan tjänst. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Tack för ditt intresse!

Vänligen kontrollera din inkorg för en bekräftelse.

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)