Kundcase

Sopkorgar i Rinkeby-Kista

Nedanför Kistahöjden ligger ett flertal parker och aktivitetsområden med ett stort genomflöde av människor. Avfallsmängden genererad i området är kraftigt säsongs- och väderstyrd, och det är komplicerat att få ett grepp om hur man säkerställer att tömning av sopkorgar görs i rätt tid. Med Bintels lösning gjordes 85% färre tömningar.

Med fokus på en renare och mer hållbar stad

Datadriven avfallshantering motiveras ofta med reducerade transportkostnader. I sanningens namn är det ofta en försvinnande del av den totala besparingen i digitaliseringsprojekt.

Totalkostnaden för insamling av avfall från sopkorgar i olika stadsmiljöer tyngs, som oftast, mest av kostnader relaterade till nedskräpning. Det är alltså med nedskräpningen i fokus som Bintel tar sig an dessa projekt, med fokus på att skapa en renare och mer hållbar stad.

 

Projektet drivs tillsammans med Rinkeby-Kistas stadsförvaltning, där deras representant säger: 

”Det finns många incitament att jobba strategiskt och innovativt med just renhållningsfrågor, det handlar om att hitta en balans mellan behov, effektivisering och utförande. Genom att samla in underlag kan vi skapa oss en tydligare bild över vad för typ av insatser som krävs för att vi ska kunna minska nedskräpningen och bidra till en trivsammare utemiljö”.

Bakgrund

Nedanför Kistahöjden ligger ett flertal parker och aktivitetsområden med ett stort genomflöde av människor. Avfallsmängden genererad i området är kraftigt säsongs- och väderstyrd, och det är komplicerat att få ett grepp om hur man säkerställer att tömning av sopkorgar görs i rätt tid. När planering av denna logistik brister, är det snabbt kopplat till nedskräpning, med missnöje, höga kostnader och negativa miljöeffekter som konsekvens.

Kundens behov

Kunden vill i detta projekt placera ut sensorer i sopkorgar kring Kistas grönområden, parker, gångar och cykelvägar. Data på fyllnadsgraden i sopkorgarna är tänkt att ge underlag till alternativa lösningar för en smidigare och mer miljövänlig sophantering. I ett andra steg har stadsdelen provat att byta arbetsmetod och arbeta med datadriven avfallshantering, dvs tömma sopkorgarna baserat på data.

Bintels lösning

För att lyckas i denna tillsynes enkla applikation krävs mer än nivådata från sensorerna. Bintel utvecklar ett kopplat nätverk av sensorer, vilka tillsammans med extern data delar in behållare efter deras användningskaraktäristik och sannolikhet för att bli fulla inom en viss tidsperiod. Utifrån Bintels unika lösning, tydliggörs vilka behållare som måste planeras in idag, och vilka som kan hämtas en annan vackrare dag. Enkelt, eller hur?

 

Resultat hittills

Kista har under en första, mer analytisk, period tagit del av Bintels “heat maps”, där man tydliggör vilka behållare som kräver mer uppmärksamhet än andra. Samt vilka områden som kan behöva stärkas upp med fler sopkorgar, och var det kanske sitter för många. Allt för att, till lägsta kostnad, förhindra att avfallet hamnar någon annanstans än i papperskorgen. Då man i steg 2 provat att använda Bintels lösning för att hantera insamlingen av avfallet, i en andel av stadsdelens totala antal sopkorgar, har goda resultat kunnat påvisats. Hela 85% färre tömningar gjordes, då de sker baserat på den data Bintels lösning samlar in. Det sammanslagna resultatet om alla sopkorgar i stadsdelen var med skulle sannolikt se annorlunda ut, då vissa sopkorgar kräver tömning oftare än andra. Vidare har man med hjälp av Bintels lösning också fått bättre förståelse för var det genereras nedskräpning och just nu arbetar projektet med att samla in data för att vidta åtgärder för minskad nedskräpning.

Nivåmätning, ett första steg mot datadriven insamling med syfte att nå era miljömässiga och finansiella mål.

Bintel Insights™ är centrum för digital insiktsdriven avfallshantering

Vi vill effektivisera avfallshantering och därigenom öka cirkularitet och förbättra resursutnyttjandet. 

Relaterade kundcase

Här hittar du kundcase med liknande ämnen och applikationer som beskrivs i artiklen.

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Allmäna villkor

  1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med registrering till tävlingen kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och företagsnamn att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.
  2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
  3. Ansvarig för tävlingen är: Bintel AB, Lund.
  4. För att delta i tävling måste företaget vara registrerat i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen.
  5. Vinnaren av tävlingen kommer att få en installation av IoT-enheter i sina kärl i två miljörum. Enheterna kommer vara monterade i 12 månader, under denna tid kommer Bintel att göra en analys av rummens dimensionering och en kring dess utsortering. Efter 12 månader plockas enheterna ner av Bintel, om inte annan överenskommelse görs separat.
  6. Vinnaren utses, om ej annat anges, av en jury bestående av Bintels CEO, CTO och CSO. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
  7. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annat företag eller person.
  8. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan tjänst. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Tack för ditt intresse!

Vänligen kontrollera din inkorg för en bekräftelse.

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)