Kundcase

Vestforbrænding

Fastighetsnära insamling är något som de flesta har en åsikt om. Om man sedan kastar sig ut i det okända, och börjar datastyra insamlingen, då finns det nog lika många åsikter som användare.
Sopkärl för villavfall

App eller slider?

Fastighetsnära insamling är något som de flesta har en åsikt om. Om man sedan kastar sig ut i det okända, och börjar datastyra insamlingen, då finns det nog lika många åsikter som användare.

En fråga som ofta dyker upp är “kan vi inte använda en app iställer för en slider?”

Svaret är: Självklart kan ni det, men kanske inte din granne.

Låt oss utveckla detta resonemang.

Bakgrund

Vestforbrænding är Danmarks största renhållningsbolag och kanske det mest framåtlutade. Bintel och Vestforbrænding har ett partnerskap där olika tekniska spår testas, och deras genomslagskraft på avfallsbranschen utreds.

I ett försöksområde övergick insamlingen av villaavfall från schemalagd till behovsstyrd. I försöket fick vissa boenden testa Bintels slider och andra en app med beställningsfunktion. Sedan utfördes intervjuer med de olika hushållen för att utreda hur upplevelsen hade varit med de olika lösningarna.

Olika åldersgrupper var representerade i intervjuerna, och genomsnittsåldern var likvärdig mellan de 2 försöksgrupperna. Även så könsfördelningen.

Mycket intressant, men hur gick det?

Resultat

När de boende fick välja var det ganska jämnt mellan de 2 lösningarna: 52% föredrog en fysisk Slider och 39% föredrog en app, övriga var osäkra.

Generellt sett var resultatet av detta pilotprojekt positivt när man tittar på kundnöjdheten. De flesta var i huvudsak nöjda med att kunna beställa tömning vid behov. När man jämför 

kundnöjdheten mellan de 2 systemen, så var hushåll med Slider mer nöjda, med ett snittbetyg på 4.0 av max 5.0, jämfört med appens 3.4

Man kan aldrig göra alla nöjda eller möta allas önskemål. Detta syns även i detta projekt, gällande behovsstyrd tömning, personer som trots allt var missnöjda återfanns 3 gånger så ofta i testgruppen med appen än i Slider-gruppen.

Så, visst kan man använda en app, men du når inte alla, och alla blir inte lika nöjda. Kanske är rätt väg för er en kombination?

Och till sist, den kanske intressantaste siffran från försöket: Hos 30% av de boende, har försöket fått dem att reflektera över hur mycket avfall man faktiskt genererar.

“Man blir överraskad över hur mycket pappers- och plastförpackningar man har”

– Boendegäst i testområdet

Vill ni också slippa tömma halvfulla sopkärl? Upplev ett unikt sätt att engagera slutanvändare i processen för insamling av avfall.

Bintel Insights™ är centrum för digital insiktsdriven avfallshantering

Vi vill effektivisera avfallshantering och därigenom öka cirkularitet och förbättra resursutnyttjandet. 

Relaterade kundcase

Här hittar du kundcase med liknande ämnen och applikationer som beskrivs i artiklen.

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Allmäna villkor

  1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med registrering till tävlingen kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och företagsnamn att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.
  2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
  3. Ansvarig för tävlingen är: Bintel AB, Lund.
  4. För att delta i tävling måste företaget vara registrerat i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen.
  5. Vinnaren av tävlingen kommer att få en installation av IoT-enheter i sina kärl i två miljörum. Enheterna kommer vara monterade i 12 månader, under denna tid kommer Bintel att göra en analys av rummens dimensionering och en kring dess utsortering. Efter 12 månader plockas enheterna ner av Bintel, om inte annan överenskommelse görs separat.
  6. Vinnaren utses, om ej annat anges, av en jury bestående av Bintels CEO, CTO och CSO. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
  7. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annat företag eller person.
  8. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan tjänst. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Tack för ditt intresse!

Vänligen kontrollera din inkorg för en bekräftelse.

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)