Slider

sensor
“Swipa för engagemang och kundnöjdhet!". Engagera dina användare i insamlingen av avfall och öka kundnöjdheten på samma gång. Användaren bestämmer när kärlet ska tömmas genom ett enkelt ‘swipe’.

Automatiskt och enkelt med Slider!

Slidern är ett innovativt, patenterat alternativ för att planera och optimera upphämtning av kärl. Allt helt styrt efter kundernas verkliga behov. Med ett enkelt ‘swipe’ är det möjligt för användaren att snabbt och bekvämt meddela renhållningsbolaget om fulla kärl.

Spela videoklipp

Fördelar med Slider

Slidern involverar och engagerar användarna. Deras avfallsproduktion tydliggörs för dem och skapar en förståelse för hur de kan påverka sitt koldioxidavtryck.

Vanliga applikationer

Bintels lösning med Slider fungerar i ett stort antal applikationer.

Specifikationer

  LoRaWan NBIoT
Dimensions: 165 x 60 x 13.5 mm 165 x 60 x 13.5 mm
Classification: IP68 IP68
Operating temperature: -20 to +60 °C -20 to +60 °C
Range*: Up to 10km 40km
Power supply: Built-in 3.0V (Li-MnO2) Built-in 3.0V (Li-MnO2)
Compliance: CE  CE (in process)

Bintel Insights™ är centrum för digital datadriven avfallshantering

Vi vill effektivisera avfallshantering och därigenom öka cirkularitet och förbättra resursutnyttjandet.