SUB100

Många av våra branschkollegor har högt uppskruvade mål gällande hur man skall öka sorteringen och därmed minska CO2-belastningen på vår planet.

Med data, mot ökad sortering

Många av våra branschkollegor har högt satta mål gällande hur man skall öka sorteringen och därmed minska CO2-belastningen på vår planet. Hastigheten som detta viktiga arbete sker med, bromsas av begränsad möjlighet till kunskapsdelning och svårighet att utvärdera insatserna man gör. Detta arbete, som isolerade öar, skapar snarare frustration och hopplöshet, än förutsättningar för att lyckas nå sina mål. Branschen och vår planet förtjänar bättre.

“I SUB100-gruppen vill vi accelerera vägen mot CO2-neutralitet på jorden. “

Michael Wictor, CEO på Bintel

 

Vad är SUB100 mer konkret?

SUB100 är en community där vi alla arbetar med datadriven avfallshantering, i syfte att bli klokare och att dela nyvunna insikter med varandra. Vidare har vi gemensamt att, vi alla, arbetar med att få våra installationer, kopplade till fastighetsnära insamling, att reducera sin restavfallsmängd per invånare.

Vi i SUB100-gruppen förutsätter att:

 • Vi är bjussiga gällande lärdomar och motgångar, vi delar med oss av insikter och resultat. Vi förstår att vi måste stå enade.
 • Vi har alla någon form av uppkopplad installation, varifrån vi delar data med varandra i gruppen.

 

Vårt första mål är: under 100 kg restavfall per invånare.

Våra verktyg är:

 • Samla och dela kunskap kring datadriven avfallshantering
 • Gemensamt i gruppen utforska vägar att nå under 100 kg restavfall per invånare

SUB100-gruppen idag

Idag är vi först i världen med att på ett strukturerat och brett sätt arbeta med avfallsströmmar och data. Samtidigt skrapar vi bara på ytan av vad data kan göra för oss och branschen.

Vi arbetar med öppet sinne, lyssnar och lär, för att förstå vilka nya insikter och möjligheter som gömmer sig under ytan. Vi vågar prova nya grepp, bjuda in nya kompetenser och vi vågar misslyckas.

I våra projekt arbetar vi strukturerat efter en modell som vi kallar digitaliseringstrappan, där insatser mot bättre sortering och beteende mäts och utvärderas.

Gemensamt för alla medlemmar är kravet på öppenhet, nyfikenhet och att vara generösa gällande delande av data och lärdomar.

Relaterade kundcase

Finns det sätt att öka sorteringen i miljörum?

SUB100-gruppens vision

Vi skall tillsammans bli avfallsvärldens Google, där ni vet vad som kommer slängas i era kunders  avfallsbehållare innan avfallet har producerats.

I en fullt uppkopplad värld mäts och sparas effekterna av de insatser som görs i branschen, i syfte att  förbättra förutsättningarna för en fortsatt grönblå planet. Data från avfallsströmmar, och annan extern data, samkörs i ett autonomt system, där goda och mindre lyckade insatser samlas och kopplas till olika parametrar. Systemet vet och förstår vilka insatser som är bäst lämpade för en aktuell insamlingspunkt och aktuell målgrupp.

Man kan se detta som en A la´ carte-AI  för avfallsbranschen, där varje insats eller måltid har ett tydligt pris och effekt, samt att det är tydligt till vilken tidpunkt och målgrupp just denna måltid passar sig bäst. Med detta verktyg kan branschen optimera insamling vid alla världens avfallspunkter, inte bara en bråkdel som dagens analoga och manuella arbete möjliggör.

Det är hög tid. För att nå tuffa klimatmål måste vår avfallshantering bli mer automatiserad och optimerad. Med Bintel kan ni bli bättre!

Det kommer spara tid, resurser och det viktigaste av allt, vår planet.

No time to waste.

Relaterade artiklar

Vi delar med oss av våra erfarenheter och kompetens.

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Allmäna villkor

 1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med registrering till tävlingen kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och företagsnamn att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.
 2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
 3. Ansvarig för tävlingen är: Bintel AB, Lund.
 4. För att delta i tävling måste företaget vara registrerat i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen.
 5. Vinnaren av tävlingen kommer att få en installation av IoT-enheter i sina kärl i två miljörum. Enheterna kommer vara monterade i 12 månader, under denna tid kommer Bintel att göra en analys av rummens dimensionering och en kring dess utsortering. Efter 12 månader plockas enheterna ner av Bintel, om inte annan överenskommelse görs separat.
 6. Vinnaren utses, om ej annat anges, av en jury bestående av Bintels CEO, CTO och CSO. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
 7. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annat företag eller person.
 8. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan tjänst. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Tack för ditt intresse!

Vänligen kontrollera din inkorg för en bekräftelse.

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)