Applikationer

Miljörum

De flesta har väl mötts av ett miljörum som inte helt levt upp till förväntningarna. Det finns dock en väg mot mindre restavfall och nedskräpning! Bintels koncept och lösningar skapar nöjdare hyresgäster, sänker kostnader och minskar samtidigt fastighetens miljöpåverkan.

Öka källsorteringen

Bintels analysverktyg Insights använder data för att förbättra avfallstjänsten i miljörum. Genom olika sorterings- och miljöanalyser kan förbättringsmöjligheter identifieras och adresseras.

Relaterade kundcase

Finns det sätt att öka sorteringen i miljörum?

Gör det enkelt att optimera upphämtning, öka utsorteringsgrad och analysera förbättringsåtgärder.

Bintel Insights är centrum för digital datadriven avfallshantering

Vi vill effektivisera avfallshantering och därigenom öka cirkularitet och förbättra resursutnyttjandet. 

Relaterade artiklar

Vi delar med oss av våra erfarenheter och kompetens.

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)