Pressklipp och utmärkelser

Läs gärna nyheter och publikationer i vilka Bintels lösning gör skillnad och bidrar till bättre utsortering och minskad miljöpåverkan.

Senaste pressnyheterna

2024-04-11

Bintel i Danmark – Vestforbrændingen vill att boende i flervåningshus ska sortera ut mer. Till det kommer de att använda sig av Bintels lösning, välkomnande inredning och kanske lite nudging.

Med sensorer, intelligent hantering, vägledande kommunikation och en mer välkomnande utformning av avfallsrum – och kanske lite tävlingar – ska de på Vestforbrænngen öka sorteringen och minska restavfallet i ägarkommunernas bostadsområden.

2024-03-15

Bintel och Inission Syd AB har ingått ett tillverkningsavtal

Bintel AB och Inission Syd AB har ingått ett tillverkningsavtal där det under mars månad påbörjas tillverkning av Bintels produkter i Inissions fabrik i Malmö. Affären är värd cirka 4 MSEK de första 12 månaderna.

2024-02-07

Hushållsavfall: Mer sorteras rätt jämfört med ett år sedan

Inge Gustavsson och Johan Paulsson, bostadschef respektive teknisk förvaltare är djupt engagerade i Helsingborgshems arbete för att få fler att sortera sitt hushållsavfall rätt.

2023-11-29

Från restavfall till återvinningsbara resurser

Vestforbrænding använder erfarenheter från projekt med Glostrup Forsyning i ett ambitiöst projekt som syftar till att skapa mer återvinning.

2023-10-26

Lysande resultat för nytt grepp i soprum

Mycket bättre källsortering och kraftig minskning av restavfallet är resultatet av ett samarbete som testas i ett miljörum i Höganäs.

2023-10-02

Svevia minskar nedskräpning med smarta skräpkorgar

Med sensorer som signalerar fyllningsgrad har antalet tömningar mer än halverats i områdena Farsta och Skarpnäck samtidigt som nedskräpningen har minskat.

2023-07-03

Behovsanpassad tömning av avfallskärl

Ett delprojekt inom Diaccess har varit behovsanpassad tömning av sopkärl där sopkärlen i miljörummen kallar på tömning. Se hela filmen om delprojeketet och hur det har gått.

2023-06-29

Utvecklingsprojekt i Växjö

I Växjö pågår nu ett utvecklingsprojekt, där sopkärlen i miljörummen, kommer kalla på sopbilarna när de är fulla, istället för att rutterna styrs av datumbestämda körscheman.

2023-06-07

Ny samarbetspartner

Kalmar Energi och Bintel, har inlett ett samarbete för att främja smart avfallshantering i regionen och bidra till en mer hållbar framtid.

2023-05-27

19 pigga papperskorgar ska få ordning på Lidingö

Skräpet har inte minskat på Lidingö de senaste åren – mest finns på öns sydvästra kust. Nu ska känsliga papperskorgar skapa ordning och reda.

2023-05-30

Mäter avfall för att minska kostnader

I samarbete med NSR och Bintel testar Helsingborgshem att mäta mängden avfall i tio miljörum på lika många områden i Helsingborg. Syftet är att minska kostnaderna och få fler att sortera.

2023-04-01

Rekorddyrt med sophantering

SSAM har i nästan två år testat ett nytt system baserat på AI-teknik. En sensor i sopkärlen talar om när de behöver tömmas, och därmed behöver bilarna bara åka ut när kärlet är fullt, istället för på fasta tider.

2023-03-22

Innovationsprojektet ”Smarta sopkärl” gav resultat över förväntan

En ny era för avfallshantering har inletts med innovationsprojektet ”Smarta sopkärl”. Det 18 månader långa pilotprojektet är nu avslutat och de uppsatta målen har uppnåtts med råge. Dessutom har man kunnat konstatera att den AI-teknik som legat till grund för projektet fungerar att använda i verklig drift.

2023-03-15

Connecting waste bins for better recycling

The environment gains from better waste sorting. In the recycling system, too much waste is burned that could be recycled. 90 % of the emissions from burning of residual waste is caused by the unnecessary amount of plastic waste not being sorted.

2023-03-13

Dyrt att kasta skräp i restavfall

Felsorterade sopor kostar det kommunala bolagsbolaget Helsingborgshem mycket pengar och under flera år har kostnaden för avfallshantering ökat med ungefär två miljoner per år. Nu vill de att alla hyresgäster ska bli bättre på att sortera för att få ner kostnaderna.

2023-03-09

Bintel stänger ny investeringsrunda

Som impact-bolaget vi är tog vi in en ny investeringsrunda på 14 miljoner för att skala upp vår verksamhet gällande smarta digitala lösningar för avfallsbranschen. Bland investerarna syns Almi Invest Greentech samt EIT (Europeiska institutet för innovation och teknik).

2023-03-07

Helsingborgshem satsar för att få bukt med felaktig sopsortering

Mycket av avfallet sorteras inte eller sorteras fel i flera av Helsingborgshems miljörum. Det är inte bara dåligt för miljön utan kostar även mycket pengar. Därför gör Helsingborgshem nu en rad åtgärder för att få bukt med problemet.

2022-11-02

Minskad miljöbelastning med sensorer i avfallskärl

Sensorer i rastplatsernas avfallskärl begränsar och optimerar antalet tömningsrundor till rastplatser, visar ett nytt pilotprojekt.

2022-11-07

Här håller sensorer koll på soprummen – efter lyckat test digitaliseras alla kärl

Sopkärl utrustas med en sensor som larmar om tunnan är full. Det kan vara smått revolutionerande, tror Höganäshems Anders Nordberg. Bostadsbolaget utrustar nu 550 kärl med digitala sensorer.

2022-10-03

Bostadsbolaget Höganäshem satsar som första aktör i Sverige i full skala på att digitalisera samtliga sina miljörum.

I ett samarbete med Bintel och NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB, kommer totalt 40 miljörum och 550 kärl nu att förses med nivåmätande sensorer. Genom att följa hur snabbt de olika avfallsslagen fyller kärlen kan fysiska insatser i kombination med nivåmätning göras för att undvika överfulla kärl, nedskräpning och onödiga mängder restavfall.

2022-08-23

Smart avfallshantering

I ett av de första delprojekten i SOM-projektet undersöktes hur IoT kan användas för att förändra avfallsbranschen. Företaget Bintel testade om man med sensorernas hjälp kan positionera kommunens sopcontainrar och dessutom kan göra nivåmätningar i sopkärl.

2022-07-14

Behovsstyrd tömning av sopkorgar skapar trygghet

I en rapport publicerad av Håll Sverige rent visar resultaten att människors tillit och förtroende för olika samhällsaktörer kan skadas av nedskräpning som sker i offentlig utomhusmiljö. Det kan i sin tur även påverka vad som känns otryggt i bostadsområdet, närområdet och samhället i stort.

2022-06-06

Det hållbara samhället

Många soptunnor är långtifrån fulla när de töms - men ny teknik ändra detta. Se hur smarta sensorer och uppkoppling kan hjälpa oss skapa ett mer hållbart samhälle.

2022-06-02

Digital satsning i miljörum i Mölndal

I ett samarbete mellan Mölndalsbostäder, Bintel och Mölndals stad kommer man att mäta avfallsnivåerna i ett tjugotal miljörum hos Mölndalsbostäder.

2022-05-25

Goda resultat efter en månad med effektivare soptömning

– Vi kunde inte ha önskat oss en bättre start, säger Jennie Orton på Bintel.

2022-04-25

1400 kärl töms behovsstyrt

En fjärdedel av alla sopkärl på flerfamiljshus och verksamheter i Växjö har försetts med nivåmätare, som är uppkopplade via Wexnets Lorawan-nätverk mot Bintels tekniska plattform. När kärlen på ett hämtställe sammantaget nått en viss nivå, beräknar systemet när det är mest optimalt för sopbilen att komma.

2022-04-18

New Swedish Solutions that Simplify Recycling

Why are waste bins equipped with e-smart sensor devices beneficial for the environment?

2022-03-23

Digitala miljörum en vinnare

Sensorer i avfallskärlen har gett 40 procent mindre avfall visar ett miljöprojekt hos Höganäshem. Nu digitaliserar bolaget alla sina miljörum.

2022-02-01

Digital satsning

Snart ska 1 400 kärl i flerfamiljshusen i Växjö bara tömmas när det behövs. Det beräknas ge en ekonomisk besparing på fem procent – och värdefulla erfarenheter av hur de många inblandade aktörerna bäst kan samordnas.

2022-03-23

Alla miljörum i Höganäs blir digitala

Höganäshem satsar som första aktör i Sverige i full skala på att digitalisera sina samtliga miljörum.

2021-09-22

Bintel ska bevisa att lägenheter kan ha smartare sophämtning

Green tech-startupen Bintel med bas i Lund vill göra alla soptunnor smartare med hjälp av en sensor som känner av hur fulla sopkärlen är – vilket ska göra det möjligt att optimera sophämtningen.

2021-05-21

Nya vapnet mot nedskräpningen: Smarta papperskorgar

100 papperskorgar i parken utrustas med ny laserteknologi i ett storskaligt försök som sen kan få efterföljare på andra håll i Göteborg.

2019-10-08

Swipa för containertömning

Metallåtervinnaren Järnmalmer i Göteborg fortsätter sin innovativa bana och erbjuder nu ett unikt on demand-system för tömning av sina containrar ute his kunder.

2019-09-17

5000 kärl kopplas upp

Projektet har visat sig minska antalet tömningar av kärlen med 40 %. Samtidigt är hushållen som varit del av testet väldigt nöjda och upplever att de själva kan påverka och minska sin miljöpåverkan.

2019-04-17

Helt rätt i tiden

Almi investerar i Bintel

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Allmäna villkor

  1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med registrering till tävlingen kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och företagsnamn att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.
  2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
  3. Ansvarig för tävlingen är: Bintel AB, Lund.
  4. För att delta i tävling måste företaget vara registrerat i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen.
  5. Vinnaren av tävlingen kommer att få en installation av IoT-enheter i sina kärl i två miljörum. Enheterna kommer vara monterade i 12 månader, under denna tid kommer Bintel att göra en analys av rummens dimensionering och en kring dess utsortering. Efter 12 månader plockas enheterna ner av Bintel, om inte annan överenskommelse görs separat.
  6. Vinnaren utses, om ej annat anges, av en jury bestående av Bintels CEO, CTO och CSO. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
  7. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annat företag eller person.
  8. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan tjänst. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Tack för ditt intresse!

Vänligen kontrollera din inkorg för en bekräftelse.

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)