Blogg

Nyhet: Nu kör vi igång, 1400 kärl töms behovsstyrt!

Den 25 april är det dags att sjösätta pilotprojektet ”Smarta sopkärl”, som är ett samarbete mellan SSAM, Green Tech-bolaget Bintel och Prezero inom ramen för Växjö kommuns innovationsprojekt Diaccess. Det berör 238 fastighetsägare och 7 894 invånare i norra Växjö och syftet är att på sikt effektivisera tömningen, optimera sopbilarnas turer och därmed minska klimatavtrycket.

En fjärdedel av alla sopkärl på flerfamiljshus och verksamheter i Växjö har försetts med nivåmätare, som är uppkopplade via Wexnets Lorawan-nätverk mot Bintels tekniska plattform. När kärlen på ett hämtställe sammantaget nått en viss nivå, beräknar systemet när det är mest optimalt för sopbilen att komma.

– Vi ska testa vilka fördelar som finns med AI-tekniken och optimerar under projekttiden utifrån olika parametrar, berättar Per Gunnarsson IT och digitaliseringsansvarig på SSAM.

– Det ska bli spännande att köra i gång, men vi har redan mycket data att agera på. Sensorerna har varit installerade sedan december 2021, säger Jennie Orton, CTO på Bintel.

Bakgrunden är att studier visat att Växjöbornas sopkärl är långt ifrån fulla när de töms och att hälften av dem skulle kunna tömmas mer effektivt baserat på fyllnadsgrad istället för statiska körturer.

– De data vi får in kan också användas inom fler områden, bland annat kan vi se hur bra olika miljörum fungerar och jämföra dem med riks-index. Bintels mål är ju att öka mängden utsorterat material och bli så resurseffektiva som möjligt, fortsätter Jennie Orton.

Kärlen för mat- och restavfall i närmare 450 miljörum är uppkopplade i pilotprojektet som ska pågå fram till februari 2023. Det gör ”Smarta sopkärl” till den största installationen för behovsanpassad tömning i Sverige, kanske till och med i världen.
Efter projektets slut görs en utvärdering om hur den behovsstyrda tömning skiljer sig från den som finns idag när det gäller aspekter som bland annat körsträckor och bränsleförbrukning.

– Efter det får vi ta ställning till om detta är något som ska införas permanent, avslutar Per Gunnarsson.

Relaterade kundcase

Här hittar du kundcase med liknande ämnen och applikationer som beskrivs i artiklen.

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Allmäna villkor

  1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med registrering till tävlingen kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och företagsnamn att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.
  2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
  3. Ansvarig för tävlingen är: Bintel AB, Lund.
  4. För att delta i tävling måste företaget vara registrerat i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen.
  5. Vinnaren av tävlingen kommer att få en installation av IoT-enheter i sina kärl i två miljörum. Enheterna kommer vara monterade i 12 månader, under denna tid kommer Bintel att göra en analys av rummens dimensionering och en kring dess utsortering. Efter 12 månader plockas enheterna ner av Bintel, om inte annan överenskommelse görs separat.
  6. Vinnaren utses, om ej annat anges, av en jury bestående av Bintels CEO, CTO och CSO. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
  7. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annat företag eller person.
  8. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan tjänst. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Tack för ditt intresse!

Vänligen kontrollera din inkorg för en bekräftelse.

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)