Kundcase

SSAM – Miljörum

I avfallsbranschen pratas det mycket om digitalisering. Diskussionerna berör oftast besparingar, miljöeffekter, transporter och sensorer. Sällan nämns den utmaning som ligger i övergången från analog verksamhet till digital - ett område Bintel upparbetat stor expertis inom och som vi gärna delar med oss av.

Digitalisering öppnar nya möjligheter

– Resultaten från projektet öppnar nya möjligheter att utveckla insamlingen från miljöhusen när kommunerna från kommande årsskifte även får ansvaret för återvinningsmaterial från samtliga hushåll. Med Bintels teknik får vi nya verktyg för att fortsätta vår resa uppför avfallstrappan genom att tillsammans med våra kunder öka återvinningen och minska det brännbara restavfallet, sammanfattar Florim Albborn, vd SSAM.

Bakgrund

SSAM, Södra Smålands Avfall och Miljö, är ett renhållningsbolag i digital framkant och ett bolag med tuffa mål att reducera sitt miljöavtryck. I en av sina studier har man, likt på flera andra platser, identifiera att många sopkärl idag är långt ifrån fulla när de töms och att det finns stor potential till effektivisering och miljöbesparingar. 

“Den största utmaningen ligger i att sätta upp en systemarkitektur, som utifrån analys av sensordata, automatiserat genererar behovsanpassade körscheman, det känner jag att det utvalda företaget kan hjälpa oss med” säger Per Gunnarsson, IT och digitaliseringsansvarig på SSAM.

Kundens behov

I denna typ av medelstora projekt, ligger utmaningen i förståelsen av hur man integrerar en ny lösning i befintlig IT-struktur. En integration som påverkar stora delar av verksamheten, och som fortsatt måste säkra kvalitén på den operativa driften. För att skapa en trygg övergång till datadriven verksamhet krävs att man har en bred förståelse för hur kundernas organisationer ser ut och fungerar, samt hur datadriften skall implementeras på ett säkert sätt. Vi på Bintel går igång på detta. På riktigt.

Bintels lösning

Det är en stor skillnad mellan att göra en pilot, som drivs utanför befintlig IT-struktur, och en installations som skall vara integrerad i systemet. När installationen skall ligga till grund för stor utrullning och skalbarhet, då finns det inga genvägar. Det krävs rutin och struktur. 

Projektet startade med en teknisk dialog som mynnat ut i 64 tekniska kundkrav och ett antal olika SLA. Bintels arbete med integrationen kopplar sedan ihop viktiga datapunkter, för att få logistik och insamling så effektiv som möjligt. Samtidigt måste insamlingen kunna drivas utan ytterligare komplexitet, i befintlig infrastruktur. 

EDP och SSAM har en upparbetad struktur kring tjänster i alla miljörum, och Bintels Plug-n-play integration använder sig av befintlig struktur (t.ex. tjänsteID, behållar ID) för att förmedla den dagliga turen till EDP och vidare ut i EDP Mobile och vidare till PreZero.

Ett komplext system som skall funka 24/7, från idag hela vägen till era mål 2030. Detta projekt beskriver hur de första stegen till en datadriven verksamhetsutveckling kommer tas av många av våra samarbetspartners. En resa kantad av nya insikter gällande hur verksamheten kan bli effektivare och reducera sitt klimatavtryck.

Resultat

Det är många intressenter som varit involverade i projektet och att alla har haft tillgång till samma data har varit en enande grund. Det gemensamma målet för alla involverade är att öka utsorteringen och hastigheten i den cirkulära omställningen och därmed minska det avfall som bränns upp.

– Det har varit mycket lärande i projektet och har kunnat konstatera att det fungerar i stor skala genom automatiseringen med hjälp av AI. Det bådar gott för framtiden, säger Per Gunnarsson, IT och digitaliseringsansvarig på SSAM.

– Resultaten från projektet öppnar nya möjligheter att utveckla insamlingen från
miljöhusen när kommunerna från kommande årsskifte även får ansvaret för
återvinningsmaterial från samtliga hushåll. Med Bintels teknik får vi nya verktyg för
att fortsätta vår resa uppför avfallstrappan genom att tillsammans med våra kunder öka återvinningen och minska det brännbara restavfallet, sammanfattar Florim Albborn, vd SSAM.

Gör det enkelt att optimera upphämtning, öka utsorteringsgrad och analysera förbättringsåtgärder. Automatiskt enkelt!

Bintel Insights™ är centrum för digital insiktsdriven avfallshantering

Vi vill effektivisera avfallshantering och därigenom öka cirkularitet och förbättra resursutnyttjandet. 

Relaterade kundcase

Här hittar du kundcase med liknande ämnen och applikationer som beskrivs i artiklen.

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Allmäna villkor

  1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med registrering till tävlingen kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och företagsnamn att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.
  2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
  3. Ansvarig för tävlingen är: Bintel AB, Lund.
  4. För att delta i tävling måste företaget vara registrerat i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen.
  5. Vinnaren av tävlingen kommer att få en installation av IoT-enheter i sina kärl i två miljörum. Enheterna kommer vara monterade i 12 månader, under denna tid kommer Bintel att göra en analys av rummens dimensionering och en kring dess utsortering. Efter 12 månader plockas enheterna ner av Bintel, om inte annan överenskommelse görs separat.
  6. Vinnaren utses, om ej annat anges, av en jury bestående av Bintels CEO, CTO och CSO. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
  7. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annat företag eller person.
  8. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan tjänst. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Tack för ditt intresse!

Vänligen kontrollera din inkorg för en bekräftelse.

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)