Kundcase

SSAM – Miljörum

I avfallsbranschen pratas det mycket om digitalisering. Diskussionerna berör oftast besparingar, miljöeffekter, transporter och sensorer. Sällan nämns den utmaning som ligger i övergången från analog verksamhet till digital - ett område Bintel upparbetat stor expertis inom och som vi gärna delar med oss av.

Digitalisering, mer än bara en sensor i sopkärlet

SSAM inför datadriven insamling från 1400 behållare i soprum runt om i Växjö, i syfte att reducera transporter i staden. Per sätter fingret på den huvudsakliga utmaningen som många står inför:

“Den största utmaningen ligger i att sätta upp en systemarkitektur, som utifrån analys av sensordata, automatiserat genererar behovsanpassade körscheman, det känner jag att det utvalda företaget kan hjälpa oss med”  

Per Gunnarsson, IT och digitaliseringsansvarig på SSAM.

Vill du förstå vad som krävs för att ta ett digitaliseringsprojekt från försöksstadiet till något som gör skillnad på riktigt? Avsätt tid, team Bintel kan snacka länge om detta.

Bakgrund

SSAM, Södra Smålands Avfall och Miljö, är ett renhållningsbolag i digital framkant och ett bolag med tuffa mål att reducera sitt miljöavtryck. I en av sina studier har man, likt på flera andra platser, identifiera att många sopkärl idag är långt ifrån fulla när de töms och att det finns stor potential till effektivisering och miljöbesparingar.

Kundens behov

I denna typ av medelstora projekt, ligger utmaningen i förståelsen av hur man integrerar en ny lösning i befintlig IT-struktur. En integration som påverkar stora delar av verksamheten, och som fortsatt måste säkra kvalitén på den operativa driften. För att skapa en trygg övergång till datadriven verksamhet krävs att man har en bred förståelse för hur kundernas organisationer ser ut och fungerar, samt hur datadriften skall implementeras på ett säkert sätt. Vi på Bintel går igång på detta. På riktigt.

Bintels lösning

Det är en stor skillnad mellan att göra en pilot, som drivs utanför befintlig IT-struktur, och en installations som skall vara integrerad i systemet. När installationen skall ligga till grund för stor utrullning och skalbarhet, då finns det inga genvägar. Det krävs rutin och struktur. 

Projektet startade med en teknisk dialog som mynnat ut i 64 tekniska kundkrav och ett antal olika SLA. Bintels arbete med integrationen kopplar sedan ihop viktiga datapunkter, för att få logistik och insamling så effektiv som möjligt. Samtidigt måste insamlingen kunna drivas utan ytterligare komplexitet, i befintlig infrastruktur. 

EDP och SSAM har en upparbetad struktur kring tjänster i alla miljörum, och bintels Plug-n-play integration använder sig av befintlig struktur (t.ex. tjänsteID, behållar ID) för att förmedla den dagliga turen till EDP och vidare ut i EDP Mobile och vidare till PreZero.

Ett komplext system som skall funka 24/7, från idag hela vägen till era mål 2030. Detta projekt beskriver hur de första stegen till en datadriven verksamhetsutveckling kommer tas av många av våra samarbetspartners. En resa kantad av nya insikter gällande hur verksamheten kan bli effektivare och reducera sitt klimatavtryck.

Vill veta mer om hur Bintel lämnar en innovation bakom sig och istället implementerar en lösning?

Gör det enkelt att optimera upphämtning, öka utsorteringsgrad och analysera förbättringsåtgärder. Automatiskt enkelt!

Bintel Insights är centrum för digital datadriven avfallshantering

Vi vill effektivisera avfallshantering och därigenom öka cirkularitet och förbättra resursutnyttjandet. 

Relaterade kundcase

Här hittar du kundcase med liknande ämnen och applikationer som beskrivs i artiklen.

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)