Om Bintel

Människans avtryck på jorden har länge varit föremål för diskussion. I denna diskussion har avfall fått mer och mer utrymme, och vi står nu inför ett paradigmskifte. Branschen gör nu sin resa från en analog verklighet till en digital.

Bintel och branschen

Avfallsbranschen är en häftig bransch, kopplad till stora resurser, stor miljöpåverkan och med ett fokus som ofta ligger i framkant om man har jordens bästa för ögonen.

Samtidigt har den halkat efter i det digitala race som pågår utanför, insamling av avfall sker i princip likadant nu som det gjort det senaste halva århundradet – Schemalagt och oberoende av de variationer som avfallsflödet faktiskt uppvisar. På detta sätt blir branschen ofta reaktiv, kostsam och ineffektiv.

Det var i denna verklighet som grundarna till Bintel träffades, ett möte där mångårig erfarenhet från avfallsbranschen flätades ihop med pionjäranda inom digital kommunikation. Ur detta grodde insikter och en vision gällande det teknikskifte som stod för dörren. Ett skifte som välkomnar avfallsbranschen in i den digitala världen. 

En värld där en tidigare omöjlig uppgift, plötsligt är fullt möjlig.

Vi på Bintel är ödmjuka inför de utmaningar och den förändring som branschen står inför, och är tacksamma över att få vara en del av detta. Bintels resa har gett oss ovärderliga lärdomar och branschkunskap, som gett oss möjlighet att ta en helt unik roll i det ekossystem av lösningar och företag som nu formas runt branschens digitalisering. Våra insikter kommer kunna  hjälpa våra kunder att se det konkreta värdet av data, och hur detta kan förändra och utveckla deras verksamheter. 

Vi på Bintel arbetar stenhårt för att, tillsammans med våra kunder, digitalisera  avfallsbranschen, så att vi steg för steg eliminerar ineffektivitet, skapar besparing och reducerar branschen CO₂ avtryck till ett absolut minimum.

Det är hög tid. För att nå tuffa klimatmål måste vår avfallshantering bli mer automatiserad och optimerad. Med Bintel kan ni bli bättre!

Det kommer spara tid, resurser och det viktigaste av allt, vår planet.

No time to waste.

Några av våra samarbetspartners

Vi värnar om goda relationer, både med våra partners och våra kunder.