Om Bintel

Människans avtryck på jorden har länge varit föremål för diskussion. I denna diskussion har avfall fått mer och mer utrymme, och Bintel står nu inför ett paradigmskifte. Branschen gör nu sin resa från en analog verklighet till en digital.

Bintel och branschen

Avfallsbranschen är en häftig bransch, kopplad till stora resurser, stor miljöpåverkan och med ett fokus som ofta ligger i framkant om man har jordens bästa för ögonen.

Samtidigt har den halkat efter i det digitala race som pågår utanför, insamling av avfall sker i princip likadant nu som det gjort det senaste halva århundradet – Schemalagt och oberoende av de variationer som avfallsflödet faktiskt uppvisar. På detta sätt blir branschen ofta reaktiv, kostsam och ineffektiv.

Det var i denna verklighet som grundarna till Bintel träffades, ett möte där mångårig erfarenhet från avfallsbranschen flätades ihop med pionjäranda inom digital kommunikation. Ur detta grodde insikter och en vision gällande det teknikskifte som stod för dörren. Ett skifte som välkomnar avfallsbranschen in i den digitala världen. 

En värld där en tidigare omöjlig uppgift, plötsligt är fullt möjlig.

Vi på Bintel är ödmjuka inför de utmaningar och den förändring som branschen står inför, och är tacksamma över att få vara en del av detta. Bintels resa har gett oss ovärderliga lärdomar och branschkunskap, som gett oss möjlighet att ta en helt unik roll i det ekossystem av lösningar och företag som nu formas runt branschens digitalisering. Våra insikter kommer kunna hjälpa våra kunder att se det konkreta värdet av data, och hur detta kan förändra och utveckla deras verksamheter. 

Vi på Bintel arbetar stenhårt för att, tillsammans med våra kunder, digitalisera  avfallsbranschen, så att vi steg för steg eliminerar ineffektivitet, skapar besparing och reducerar branschens CO₂ avtryck till ett absolut minimum.

Det är hög tid. För att nå tuffa klimatmål måste vår avfallshantering bli mer automatiserad och optimerad. Med Bintel kan ni bli bättre!

Det kommer spara tid, resurser och det viktigaste av allt, vår planet.

No time to waste.

Bintel och FN:s globala hållbarhetsmål

Enligt United Nations Development Programme (UNDP) är de globala målen den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. 

Vi på Bintel har valt att koppla vår affärsstrategi “No time to Waste” direkt till FN:s globala utvecklingsmål genom att utveckla lösningar som direkt knyter an till en mer hållbar avfallshantering. Vi på Bintel arbetar stenhårt för att, tillsammans med våra kunder, digitalisera avfallsbranschen, så att vi steg för steg eliminerar ineffektivitet, skapar besparing och reducerar branschens CO₂ avtryck till ett absolut minimum. Vi är så modiga så vi vågar påstå att vi 2030:

 • Reducerar CO2-utsläppen med 3.000.000 ton årligen
 • Möjliggör växande städer utan ökade påfrestningar på ekosystem

Så arbetar vi med de Globala målen

De Globala målen delas in i 17 olika hållbarhetsmål. Som greentech-bolag har vi på Bintel möjlighet att göra en verklig skillnad. Av de 17 målen har vi möjlighet att arbeta aktivt med 5. De mål som ligger särskilt nära vår kärnverksamhet – och där vi kan göra allra mest skillnad är mål 8, 9, 11, 12, och 13. 

Det är otroligt högt ställda mål som FN ställt upp och som handlar om vår gemensamma framtid. Bintel digitaliserar avfallsbranschen för att skapa hållbara flöden för avfallshantering.

Vi behöver alla, tillsammans, agera och göra omedelbar skillnad för klimatet. Bintel vill bidra genom att utveckla unika, intelligenta digitala lösningar, som minskar nedskräpning och ökar källsortering och cirkularitet. På detta sätt kan vi bidra till att skapa en mer hållbar miljö och framtid. För företag, samhälle, människor och för vår planet.

Vad har vi uppnått hittills?

Bintels lösningar bidrar till att reducera CO2-utsläpp på flera olika sätt. Stora besparingar finns inom områdena: reducerad tung trafik och lägre produktions- och servicebehov av tung trafik. Den största CO2-besparingen ligger dock i Bintels lösningar för att påverka människor och dess beteende när det gäller källsortering och minskad mängd restavfall.

Vi påvisar häftiga effekter i många olika delar av avfallsbranschen. Ett segment där effekterna blir som tydligast är när flerbostäders miljörum genomgår Bintels förvandlingsprocess. Miljöeffekterna där kan hittills beskrivas med följande siffor per miljörum

 • 40% reduktion i restavfall 
 • Bedömd CO2-reduktion på ca 3 ton årligen.

 

Vad händer nu på Bintel?

Att arbeta med hållbarhetsmålen är ett ständigt pågående arbete. Vårt arbete är långt ifrån klart. Det finns mycket mer att göra för att bidra i omställningen till ett hållbart samhälle. 

Nästa steg för oss handlar bland annat om vidareutveckling av vår lösning som riktar sig till de verksamheter som vill lära sig att nyttja data för att förbättra, ställa om och öka sin källsortering, de som arbetar med cirkulär omställning bla. genom vår tjänst ‘digitaliseringsresan’. Vi kommer också fortsätta vara delaktiga i innovationsprojekt. Det är en spännande resa mot en bättre värld!

Några av våra samarbetspartners

Vi värnar om goda relationer, både med våra partners och våra kunder.

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Allmäna villkor

 1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med registrering till tävlingen kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och företagsnamn att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.
 2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
 3. Ansvarig för tävlingen är: Bintel AB, Lund.
 4. För att delta i tävling måste företaget vara registrerat i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen.
 5. Vinnaren av tävlingen kommer att få en installation av IoT-enheter i sina kärl i två miljörum. Enheterna kommer vara monterade i 12 månader, under denna tid kommer Bintel att göra en analys av rummens dimensionering och en kring dess utsortering. Efter 12 månader plockas enheterna ner av Bintel, om inte annan överenskommelse görs separat.
 6. Vinnaren utses, om ej annat anges, av en jury bestående av Bintels CEO, CTO och CSO. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
 7. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annat företag eller person.
 8. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan tjänst. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Tack för ditt intresse!

Vänligen kontrollera din inkorg för en bekräftelse.

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)