Blogg

Nyhet: Bintel stänger ny investeringsrunda

Lund 9 mars 2023: Som impact-bolaget vi är tog vi in en ny investeringsrunda på 14 miljoner för att skala upp vår verksamhet gällande smarta digitala lösningar för avfallsbranschen. Bland investerarna syns Almi Invest Greentech samt EIT (Europeiska institutet för innovation och teknik).

Det vi ser nu är fantastiskt kul - vår lösning har ett mycket tydligt värdeerbjudande och ger en snabb avkastning på investeringen (ROI) till våra kunder. Det tillsammans med makro-händelser gör att vi nu traktar drygt en miljon per månad i orderingång. Det är jätteroligt att både befintliga och nya ägare tror på oss och det vi gör. Nu tar vi sats framåt och siktar mot att nå ett kassaflödespositivt läge till sommaren och därefter ta nästa steg i vår tillväxtresa, säger Michael Wictor, VD på Bintel.

Hantering av restavfall är en av de största kostnaderna vad gäller avfallshantering. Bintels lösning hjälper kunderna att med hjälp av data åstadkomma en bättre och mer effektiv källsortering som genererar mindre restavfall, något som i sin tur leder till en miljömässigt bättre lösning samt lägre driftskostnader för avfallshanteringen.
Den senaste tidens utveckling med kraftigt ökade kostnader för utsläppsrätter och nya skarpare lagar inom branschen gör att bolaget sen årsskiftet upplever en explosionsartad ökning i efterfrågan och orderingång.

Almi Invest Greentech är sedan våren 2021 en av Bintels ägare och går nu in med nya miljoner i bolaget. Förutom Almi satsar bland annat EU-organet EIT som syftar till att stärka Europas innovationsförmåga, och blir därmed nya ägare i Bintel.

’- Vi tror stenhårt på Bintel och dess produkt. Det är därför kul att se hur bolagets
försäljning nu tar fart och att det så tydligt ger snabb positiv effekt både i kronor och i minskade koldioxidutsläpp’
säger Jörgen Bodin på Almi Invest Greentech.

Relaterade kundcase

Här hittar du kundcase med liknande ämnen och applikationer som beskrivs i artiklen.

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Allmäna villkor

  1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med registrering till tävlingen kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och företagsnamn att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.
  2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
  3. Ansvarig för tävlingen är: Bintel AB, Lund.
  4. För att delta i tävling måste företaget vara registrerat i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen.
  5. Vinnaren av tävlingen kommer att få en installation av IoT-enheter i sina kärl i två miljörum. Enheterna kommer vara monterade i 12 månader, under denna tid kommer Bintel att göra en analys av rummens dimensionering och en kring dess utsortering. Efter 12 månader plockas enheterna ner av Bintel, om inte annan överenskommelse görs separat.
  6. Vinnaren utses, om ej annat anges, av en jury bestående av Bintels CEO, CTO och CSO. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
  7. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annat företag eller person.
  8. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan tjänst. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Tack för ditt intresse!

Vänligen kontrollera din inkorg för en bekräftelse.

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)