Blogg

Nyhet: Digital satsning i miljörum

I ett samarbete mellan Mölndalsbostäder, Bintel och Mölndals stad kommer man att mäta avfallsnivåerna i ett tjugotal miljörum hos Mölndalsbostäder. Pilotprojektet ska pågå under två år och syftet är att ta fram en ”best practice” för avfallshantering i miljörum.

Mölndals stad har länge varit i framkant när det gäller sopsortering från villahushåll och satsar nu på nästa stora avfallsflöde som är från boende i flerfamiljshushåll. Projektet innebär en mätning av avfallsströmmar från ett tjugotal miljörum där data lagras i realtid via digitala sensorer som installerats i sopkärlen.

“Vi ser att restavfallsmängderna från våra hyresgäster är betydligt högre än vad de skulle kunna vara i jämförelse med andra fastighetsägare. Med hjälp av sensorer i kärlen kan vi optimera våra miljörum samtidigt som vi ser effekten av de åtgärder vi gör för att öka källsorteringen hos våra hyresgäster”, säger Charlotta Brolin, Hållbarhetsstrateg på Mölndalsbostäder.

”Miljörum är ofta feldimensionerade och inte tillräckligt anpassade för det aktuella behovet. När exempelvis kärlen för plast- och pappersförpackningar svämmar över kan det lätt bli så att det hamnar i brännbart restavfall och eldas upp helt i onödan”, säger Michael Wictor, VD på Bintel.

Bland de första i världen  

Det här projektet är bland de allra första av sitt slag i världen. Den insamlade informationen kommer ge kunskap om hur de olika miljörummen är anpassade efter de avfallsflödena som finns idag. Genom att studera hur väl utsorteringen av matavfall och förpackningar fungerar vid de olika miljörummen som är med i testet kan Mölndals stad sedan i dialog med fastighetsägare hitta bra lösningar för olika miljörum. 

Syftet är att skapa en ”best practice” för avfallshantering av miljörum i Mölndal med mål att reducera kostnader, minska restavfallsmängden och öka trivseln relaterad till avfallssortering hos de boende i flerfamiljshus. Liknande installationer hos andra bolag har visat på miljövinster där de aktivt arbetat datastyrt med sina miljörum. 

Utökning med syfte att lära sig mer 

Ett mindre test pågick under 2021 där man mätte avfallsströmmarna från tre olika miljörum hos Mölndalsbostäder i samarbete med Bintel och Mölndals stad. För att lära sig mer från datainsamlingen utökar de nu testet till ett tjugotal miljörum. Projektet kommer att pågå under två år och därefter sker en utvärdering.  

”Att använda digitalisering för att förstå avfallsmängder känns mycket intressant. Vi kommer att få data som gör att vi i allt större utsträckning ser vad som påverkar mängden brännbart restavfall samt hur vi genom olika aktiviteter kan påverka boende, fastighetsbolag och även oss själva och därmed minska mängden restavfall och samtidigt öka utsorteringen av matavfall och förpackningar. Det skulle totalt ge en billigare avfallshantering i framtiden och det vinner alla på i jämförelse med att vi fortsätter som vi gör idag”, säger Andreas Svendsen, miljöstrateg på tekniska förvaltningen. 

Relaterade kundcase

Här hittar du kundcase med liknande ämnen och applikationer som beskrivs i artiklen.

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Allmäna villkor

  1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med registrering till tävlingen kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och företagsnamn att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.
  2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
  3. Ansvarig för tävlingen är: Bintel AB, Lund.
  4. För att delta i tävling måste företaget vara registrerat i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen.
  5. Vinnaren av tävlingen kommer att få en installation av IoT-enheter i sina kärl i två miljörum. Enheterna kommer vara monterade i 12 månader, under denna tid kommer Bintel att göra en analys av rummens dimensionering och en kring dess utsortering. Efter 12 månader plockas enheterna ner av Bintel, om inte annan överenskommelse görs separat.
  6. Vinnaren utses, om ej annat anges, av en jury bestående av Bintels CEO, CTO och CSO. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
  7. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annat företag eller person.
  8. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan tjänst. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Tack för ditt intresse!

Vänligen kontrollera din inkorg för en bekräftelse.

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)