Blogg

Tiden för att arbeta smartare är nu!

I våra projekt ser vi omedelbara besparingar för bostadsbolag på 20-30% av avfallskostnaderna. Varje gång! Hur många tjänster motsvarar det för ert bostadsbolag och har ni råd att inte prioritera avfallsfrågan?

– Resultaten från projektet öppnar nya möjligheter att utveckla insamlingen från miljöhusen när kommunerna från kommande årsskifte även får ansvaret för återvinningsmaterial från samtliga hushåll. Med Bintels teknik får vi nya verktyg för att fortsätta vår resa uppför avfallstrappan genom att tillsammans med våra kunder öka återvinningen och minska det brännbara restavfallet, sammanfattar Florim Albborn, vd SSAM.

Avfallsbranschen är en häftig bransch, kopplad till stora resurser, stor miljöpåverkan och med ett fokus som ofta ligger i framkant om man har jordens bästa för ögonen.

Samtidigt har den halkat efter i det digitala race som pågår utanför, insamling av avfall sker i princip likadant nu som det gjort det senaste halva århundradet och oftast helt oberoende av de variationer som avfallsflödet faktiskt uppvisar. På detta sätt blir branschen ofta reaktiv, kostsam och ineffektiv.
I våra projekt skapar Bintel förutsättningar för att er avfallshantering skall bli det motsatta:

 • Proaktiv
 • Kostnadseffektiv
 • Med minimerat klimatavtryck

 

Bintels lösning skapar så stora besparingar att de kan finansiera att fler personer arbetar med avfallsfrågan. Idag sker det ofta av personer i renhållnings- eller bostadsbolagen, vars kalendrar redan är fulla, och som redan har flera andra uppgifter som drivs med “vänstran”. Högran är bakbunden, och vänstran är redan busy.


Vi ser omedelbara besparingar för bostadsbolag i våra projekt på mellan 20-30% av avfallskostnaderna. Skenande restavfallskostnader, kopplade till kostnadsökningar för förbränning, kommer tvinga bostadsbolag och renhållningsbolag att agera.

 
Bintel erbjuder er verktyget för att framtidssäkra avfallskostnaderna och minska ert klimatavtryck. Bintel Insights™ , som är det användarvänliga webbaserade verktyget som synliggör Bintel Brains™ analyser, gör det möjligt att få tillgång till agerbara insikter genom skräddarsydda och datadrivna förändringsförslag.


Om du inte tror oss, syna gärna detta och kontakta oss omgående. Vi garanterar besparingar och ögonöppnare.

Relaterade kundcase

Här hittar du kundcase med liknande ämnen och applikationer som beskrivs i artiklen.

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Allmäna villkor

 1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med registrering till tävlingen kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och företagsnamn att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.
 2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
 3. Ansvarig för tävlingen är: Bintel AB, Lund.
 4. För att delta i tävling måste företaget vara registrerat i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen.
 5. Vinnaren av tävlingen kommer att få en installation av IoT-enheter i sina kärl i två miljörum. Enheterna kommer vara monterade i 12 månader, under denna tid kommer Bintel att göra en analys av rummens dimensionering och en kring dess utsortering. Efter 12 månader plockas enheterna ner av Bintel, om inte annan överenskommelse görs separat.
 6. Vinnaren utses, om ej annat anges, av en jury bestående av Bintels CEO, CTO och CSO. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
 7. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annat företag eller person.
 8. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan tjänst. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Tack för ditt intresse!

Vänligen kontrollera din inkorg för en bekräftelse.

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)