Blogg

Skillnaden på LoRaWAN och Narrowband IoT (NB-IoT)

Eftersom avfallsbranschen flyttas mot att bli mer datadriven, har nya ord och begrepp tillkommit i branschen. Vill du haka på fikadiskussionen, när man snackar om trådlös uppkoppling?

Först lite kort, hisspitchen

LoRaWAN och Narrowband IoT är två standarder som ofta används i IoT-applikationer. De tillhandahåller trådlös kommunikation mellan enheter med låg strömförbrukning och bred täckning. Bra grejer för avfallsbranschen alltså.

Vad är LPWAN?

LPWAN, som står för Low Power Wide Area Network är samlingsnamnet för en grupp trådlösa kommunikationsstandarder. Fördelarna med att använda LPWAN är bland annat att de verkar med lång räckvidd och långlivade batteritider. Typiskt tekniker som är väl anpassade för avfallsbranschens krav på datatrafik.

Vad är LoRaWAN och NBIoT?

LoRa är kort och gott LoRaWAN och är i botten en modulationsteknik men nyttjas även som ett samlingsnamn för de system som stödjer LoRa-modulationen som sensornoder, inbäddade system och gateways. Du kan koppla upp din stad med detta, utan att vara bunden till de stora teleoperatörerna.

LoRa gör det möjligt att överföra data över långa sträckor och används för att bygga trådlösa nät på licensfria frekvenser över större ytor. Tekniken är specifikt utarbetad för att trådlöst ansluta batteridrivna enheter, i synnerhet sensorer till Internet. LoRaWAN-specifikationen är ett nätverksprotokoll avsett för nätverk som med låg effekt täcker ett stort område (LPWAN). 

Narrowband IoT (NBIoT) är en Low Power Wide Area Network (LPWAN)-teknik som har utvecklats för att koppla upp enheter som skickar små mängder data under lång tid. Tekniken använder sig av mobila nätverket och är väldigt energisnål och kan gå ner i viloläge när data är skickad eller mottagen. Det gör att batteridrivna, uppkopplade enheter inte behöver byta batterier lika ofta.

Likheterna mellan LoRa och NB-IoT

LoRa och NB-IoT är de två mest populära LPWAN-protokollen, så de delar många likheter, till exempel bred täckning, långt batteriliv och med låg kostnad. Det finns även stora likheter i hur nätverkets arkitektur och protokoll lager är uppbyggda. 

Men vad skall man välja då?

I praktiken står det, i de flesta geografiska regioner, mellan två val: NBIoT eller LoRa.

Det bästa med detta är att ni egentligen inte behöver välja. Båda teknikerna kompletterar varandra väl, har sina för och nackdelar, och funkar olika bra i olika situationer.

Har ni rätt samarbetspartners så gör de valet åt er och ser till att trafiken flödar i de kanaler som är lämpligast för just er. Säger någon att det ena eller andra är bäst, då skall ni nog fundera på om ni har rätt partner.

Relaterade kundcase

Här hittar du kundcase med liknande ämnen och applikationer som beskrivs i artiklen.

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Allmäna villkor

  1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med registrering till tävlingen kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och företagsnamn att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.
  2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
  3. Ansvarig för tävlingen är: Bintel AB, Lund.
  4. För att delta i tävling måste företaget vara registrerat i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen.
  5. Vinnaren av tävlingen kommer att få en installation av IoT-enheter i sina kärl i två miljörum. Enheterna kommer vara monterade i 12 månader, under denna tid kommer Bintel att göra en analys av rummens dimensionering och en kring dess utsortering. Efter 12 månader plockas enheterna ner av Bintel, om inte annan överenskommelse görs separat.
  6. Vinnaren utses, om ej annat anges, av en jury bestående av Bintels CEO, CTO och CSO. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
  7. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annat företag eller person.
  8. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan tjänst. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Tack för ditt intresse!

Vänligen kontrollera din inkorg för en bekräftelse.

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)