Blogg

Syntax Error i miljöbranschen?

Om 3% av miljörummen, på en normal rutt, förbättrar sin sophantering till “Bintelstandard” - då motsvarar det en minskad miljöbelastning motsvarande klimateffekten av utsläppen från hela sopbilens rutt.

Att reducera 1st miljörum enligt Bintels snitt motsvarar CO2-utsläppet från hisnande 1000L diesel enligt Energimyndigheten i Sverige.
1000 liter diesel kan driva en sopbil ca 1.500-2.000 km enligt statistik från några av våra renhållningsbolag.

Om 3% av miljörummen, på en normal rutt, förbättrar sin sortering till “Bintelstandard” – då motsvarar det en minskad miljöbelastning motsvarande klimateffekten av utsläppen från hela sopbilens rutt.

Detta är siffror som är svåra att ta in, och som skapar Syntax Error innan man själv börjar räkna på det. Vi på Bintel tycker såklart att man skall använda data på alla sätt som reducerar sophanteringens miljöavtryck – både genom sortering och genom optimerad logistik – men fokuserar på det som ger mest effekt: Ökad sortering.

I våra projekt mäts vi ofta på vilka positiva miljöeffekter ett projekt har. Eftersom vi är i en bransch med enormt miljöfokus, kommer projekt med negativ miljöeffekt stoppas. Detta oavsett hur mycket pengar man sparar. En ganska skön bransch på så sätt.

Så hur påverkas miljön av våra projekt. Vi har räknat på detta och kommit fram till några slutsatser. Slutsatser som ger branschen Syntax Error – det är helt enkelt lite svårt att greppa.

Kilometer, kilometer, kilometer…

Datadriven avfallshantering förknippas ofta med att samla in nivåmätningsdata från olika behållare, och sedan tömma dessa behovsstyrt. Alltså, vi slänger det gamla schemat i cylinderarkivet, och låter data styra när en fastighet får besök av sopbilen. Inget nytt under solen egentligen. Men vad har det för effekt, och vilken potential har det för besparingar på miljön?

Ofta ser vi tömningsreduktion på 25-50%. Detta sparar pengar åt kunderna, och kapar arbetstid för åkerier och renhållningsbolag. En viss miljöbesparing finns i detta, då tömningsförloppen kan vara energislukande, och det finns andra fördelar med att kapa tung trafik i tätbebyggda områden. På sikt kan det även innebära att färre bilar behövs för att serva det aktuella sopkärlsbeståndet.

Men om vi pratar om ren CO2-besparing vid renodlade logistikprojekt, ja då krävs det en del jobb för att hamna på rätt sida om 0-sträcket.

Vi på Bintel arbetar med alla applikationer i avfallsbranschen, men har många projekt med fokus på miljörum kopplade till bostäder. I ett av våra projekt, i denna applikation, har vi ca 400 miljörum uppkopplade. Här ser vi att behovsstyrning av tömning kan kapa antal stopp med 10-15%, detta med i stort sett bibehållet antal kilometer. Orsaken är att hämtställena står väldigt tätt, och att mycket av ruttens kilometer ligger i att köra fram och tillbaka till tippningsplatsen.

Miljöeffekten av ruttoptimering i dessa fall blir förhållandevis liten. Den miljömässiga vinsten återfinns här i att kunna säkra att behållare för återvinningsmaterial töms i tid, inte blir överfulla, och därmed undvika att dessa fraktioner slängs i restavfall.

I andra applikationer, som t.ex. Återvinningstationer, ser Bintel dock betydande miljövinster med att köra behovsstyrt.

Sortering, sortering, sortering...

Ett annat sätt att minska klimatavtrycket från en avfallsstation är att öka sorteringsgraden, alltså att minska mängden restavfall som går till förbränning. På detta sätt samlas återvinningsmaterial in, återvinns och några träd kan få lov att växa ytterligare några år i vårt land.

I våra milljörumsprojekt kan vi i majoriteten av fallen reducera restavfallet med 20% genom ökad insamling av återvinningsbara fraktioner. En tumregel vi har är att man kan kapa 2.5 ton CO2e per miljörum och år, om man arbetar med sitt miljörumsbestånd. Låt oss säga att en mindre stad har 1000 miljörum, detta ger då en besparing på 2.5 kTon CO2e per år!

Syntax error

Så om man jämför dessa två sätt att använda egentligen samma data, då kan man konstatera att den miljömässiga hävstången för att öka utsorteringen ofta är mångfaldigt större än den för minskad sopbilstrafik.

Att reducera 1st miljörum enligt Bintels snitt motsvarar CO2-utsläppet från hisnande 1000L diesel enligt Energimyndigheten i Sverige.
1000 liter diesel kan driva en sopbil ca 1.500-2.000 km enligt statistik från några av våra renhållningsbolag.

Om 3% av miljörummen, på en normal rutt, förbättrar sin sortering till “Bintelstandard” – då motsvarar det en minskad miljöbelastning motsvarande klimateffekten av utsläppen från hela sopbilens rutt.

Detta är siffror som är svåra att ta in, och som skapar Syntax Error innan man själv börjar räkna på det. Vi på Bintel tycker såklart att man skall använda data på alla sätt som reducerar avfallshanteringens miljöavtryck – både genom sortering och genom optimerad logistik – men fokuserar på det som ger mest effekt: Ökad sortering.

Relaterade kundcase

Här hittar du kundcase med liknande ämnen och applikationer som beskrivs i artiklen.

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Allmäna villkor

  1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med registrering till tävlingen kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och företagsnamn att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.
  2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
  3. Ansvarig för tävlingen är: Bintel AB, Lund.
  4. För att delta i tävling måste företaget vara registrerat i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen.
  5. Vinnaren av tävlingen kommer att få en installation av IoT-enheter i sina kärl i två miljörum. Enheterna kommer vara monterade i 12 månader, under denna tid kommer Bintel att göra en analys av rummens dimensionering och en kring dess utsortering. Efter 12 månader plockas enheterna ner av Bintel, om inte annan överenskommelse görs separat.
  6. Vinnaren utses, om ej annat anges, av en jury bestående av Bintels CEO, CTO och CSO. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
  7. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annat företag eller person.
  8. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan tjänst. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Tack för ditt intresse!

Vänligen kontrollera din inkorg för en bekräftelse.

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)