Kundcase

En miljon skäl att öka sorteringen i Mölndal!

Vår planet har begränsade resurser. Detta borde räcka som skäl för de flesta att satsa på ökad källsortering och återbruk. Mölndalsbostäder har hittat ytterligare en miljon skäl att öka sorteringen, vilket man nu gör tillsammans med Bintel och tekniska förvaltningen i Mölndal. Läs hur bostadsbolaget sparar 1MSEK årligen med datadriven avfallshantering, och steg för steg börjar vrida om till en ökad sorteringsgrad.

Pilotförsök med effekt

I ett pilotprojekt 2021 kopplades 3 olika miljörum upp och datainsamling påbörjades.

Vid de första datagenomgångarna kunde man konstatera att stor förbättringspotential fanns inom flera områden, samt att dessa pilotrum sannolikt hade svenskt rekord i dimensionering för restavfall.

I samband med pilotförsöket började tekniska förvaltningen i Mölndal ta krafttag mot bristfällig sortering i flerfamiljsboenden, detta genom att vrida på en av sina viktigaste rattar: Avfallstaxan.

En progressiv och unik taxemodell klubbades i kommunfullmäktige, med konsekvensen att det äntligen blev ekonomiskt lönsamt för ett bostadsbolag att satsa på avfallshanteringen. Effekten var omedelbar.

Pilotförsök blir större testbädd

Kvalitativ data från pilotförsöken resulterar i beslut om utökning av försöket, och under 2022 kopplas ett 40-tal miljörum upp och datainsamling påbörjas.

Hos bostadsbolag och renhållningen formas projektgrupper, där dedikerade resurser (SoperStars, japp Göteborgshumor även i Mölndal) arbetar för att förbättra avfallshanteringen i de uppkopplade miljörummen. Syftet med detta är inte bara att få sorteringen att fungera bättre i de uppkopplade “smarta miljörummen”, utan framförallt för att använda data för att förstå avfallshanteringen mer generellt. Vad fungerar och vad fungerar inte, vad har stor effekt och vilka insatser har inte stor effekt? Hur skapar man en Best Practice för avfallshantering i miljörum?

Mölndalsbostäders Hållbarhetsstrateg, och projektledare för SoperStars, Charlotta Brolin säger följande:

”Jämfört med andra bostadsbolag har våra hyresgäster en betydligt högre restavfallsmängd. Med hjälp av sensorer i kärlen kan vi optimera våra miljörum samtidigt som vi ser effekten av de åtgärder vi gör för att öka källsorteringen hos våra hyresgäster”

Resultat - ett axplock

Efter drygt ett års tid kan man konstatera följande:

 • 1.000.000SEK i årlig besparing för bostadbolaget, redan efter första året.
 • Under 2023 har en handfull insatser testats, där den mest effektiva gav drygt 20% mindre restavfall och den minst effektiva väldigt små effekter.
 • Under 2024 fortsätter arbetet, där lyckade insatser skalas upp och nya insatser testas och utvärderas.
 • Satsningen utsågs till en av årets bästa klimatinitiativ 2023 av Allmännyttan

 

Stort engagemang kring arbetet både hos renhållningsbolag och bostadsbolag, där datainsamling och dess insikter hjälper bolagen till förståelse kring restavfallsförebyggande och hur man skall arbeta mot gemensamma mål.

I Mölndals stads pressrelease, kopplad till denna satsning, uttalar sig stadens hållbarhetsstrateg Andreas Svendsen så här:

”Att använda digitalisering för att förstå avfallsmängder känns mycket intressant. Vi kommer att få data som gör att vi i allt större utsträckning ser vad som påverkar mängden brännbart restavfall samt hur vi genom olika aktiviteter kan påverka boende, fastighetsbolag och även oss själva och därmed minska mängden restavfall och samtidigt öka utsorteringen av matavfall och förpackningar. Det skulle totalt ge en billigare avfallshantering i framtiden och det vinner alla på i jämförelse med att vi fortsätter som vi gör idag.”

Nyfiken på att få reda på mer, och vill följa dessa goa gummor och gubbar?

Bintel Insights™ är centrum för digital insiktsdriven avfallshantering

Vi vill effektivisera avfallshantering och därigenom öka cirkularitet och förbättra resursutnyttjandet. 

Relaterade kundcase

Här hittar du kundcase med liknande ämnen och applikationer som beskrivs i artiklen.

Prenumerera på vår blogg

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap!

Allmäna villkor

 1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med registrering till tävlingen kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och företagsnamn att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.
 2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
 3. Ansvarig för tävlingen är: Bintel AB, Lund.
 4. För att delta i tävling måste företaget vara registrerat i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen.
 5. Vinnaren av tävlingen kommer att få en installation av IoT-enheter i sina kärl i två miljörum. Enheterna kommer vara monterade i 12 månader, under denna tid kommer Bintel att göra en analys av rummens dimensionering och en kring dess utsortering. Efter 12 månader plockas enheterna ner av Bintel, om inte annan överenskommelse görs separat.
 6. Vinnaren utses, om ej annat anges, av en jury bestående av Bintels CEO, CTO och CSO. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
 7. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annat företag eller person.
 8. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan tjänst. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Tack för ditt intresse!

Vänligen kontrollera din inkorg för en bekräftelse.

Tack för ditt intresse!

Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere.

(PDF 2,2 MB)